Z okazji obchodów Dnia Dziecka i zgodnie z wieloletnią tradycją Instytutu Studiów Edukacyjnych, studentki I roku Edukacji Elementarnej ze specjalnością dodatkową język angielski i terapia psychopedagogiczna spotkały się w dniu dzisiejszym (tj. 4. czerwca) z dziećmi z Przedszkola nr 26 w Raciborzu. Spotkanie zorganizowane w ramach przedmiotu Pedagogika przedszkolna i pod opieką dr Korneli Solich, odbyło się pod hasłem „Bądźmy z dziećmi pierwszy raz” – w godz. 9.30 – 11:30, na terenie PWSZ w Raciborzu: w budynku A (sala 222, 229 i 138) oraz sali gimnastycznej.

Okres pobytu dzieci w przedszkolu, to czas wypełniony przede wszystkim zabawą, która tworzy pole ich doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Stąd program spotkania obejmował realizację zabaw, a także gier skupionych wokół tematu „… z głową w chmurach”. W zgodzie z założeniami przedszkolnej podstawy programowej, służyły one wielokierunkowej, w tym wielozmysłowej aktywności dzieci, zwłaszcza podnoszeniu poziomu ich integracji sensorycznej, możliwości percepcyjnych, wyobrażeń, rozumowania i twórczej ekspresji, doskonaleniu sprawności ruchowej, jak też relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

Dla wspomnianych studentek było to ważne wydarzenie. Umożliwiło im bowiem uzupełnienie teoretycznej wiedzy o praktyczne umiejętności i kompetencje pedagogiczne związane ze stosowaniem różnych metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Tego rodzaju spotkania, cyklicznie organizowane przez pracowników i studentów Instytutu Studiów Edukacyjnych, stanowią ponadto okazje do nawiązywania i podtrzymywania ścisłej współpracy z pracownikami, rodzicami i dziećmi raciborskich placówek przedszkolnych.