Zaznacz stronę

17 czerwca w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie podpisano umowę między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, a przedstawicielami szpitala i władz lokalnych. Od najbliższego roku akademickiego studenci kierunku pielęgniarstwo mogą liczyć na praktyczną naukę zawodu w Cieszynie.

W poniedziałek podpisy pod dokumentem złożyli: Rektor PWSZ w Raciborzu – prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, Dyrektor ZZOZ w Cieszynie – Czesław Płygawko, Starosta Powiatu Cieszyńskiego – Mieczysław Szczurek oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego – Jan Kawulok.

– Odczuwam ogromną satysfakcję, ponieważ w krótkim czasie dzięki dobrej woli władz szpitala, miasta i województwa śląskiego  udało  nam się stworzyć umowę z korzyścią dla wszystkich stron – zaznaczyła Rektor PWSZ w Raciborzu, prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura. – Odległość do placówki macierzystej nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ zajęcia teoretyczne jesteśmy w stanie tak zorganizować, by było wszystkim wygodnie. Praktyki, które mogą odbywać się w Cieszynie, to jest czysty zysk dla studentów – podkreśliła Rektor PWSZ w Raciborzu.

– Inicjujemy dzisiaj nową formę współpracy naszego szpitala z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu w zakresie szkolenia, kształcenia pielęgniarek. Chcemy dojść do tego, żeby zwiększyć zainteresowanie podjęciem studiów na tym kierunku. Mamy sporo do zaoferowania i tym porozumieniem, które dzisiaj podpiszemy chcemy się bardziej otworzyć na te osoby – stwierdził dyrektor ZZOZ w Cieszynie, Czesław Płygawko.

Inicjatywa nawiązania współpracy między PWSZ a ZZOZ w Cieszynie została zapoczątkowana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka. – Z moich wyliczeń wynika, że aby na dzień dzisiejszy zastąpić pielęgniarki, które idą na emeryturę powinniśmy kształcić około 50 pielęgniarek w powiecie cieszyńskim rocznie. Ta próba, którą tu dzisiaj podejmujemy, mam nadzieję, że zakończy się sukcesem – dodał  Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego – Porozumienie rozpoczyna bardzo konkretne działania. Szpital w Cieszynie ma wszystkie oddziały, jakie są wymagane w programie kształcenia praktycznego pielęgniarek.

Warto dodać, że pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się z inicjatywy członka zarządu województwa śląskiego oraz Ministra Rządu RP – Michała Wosia. 

Umowa przewiduje kształcenie pielęgniarek już od najbliższego roku akademickiego. Aby zapisać się na studia kliknij: tutaj.