Dr Paweł Bednarski, wykładowca Instytutu Studiów Społecznych w dniach 17-20 czerwca reprezentował Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu w trakcie Summer School on Human Rights, która miała miejsce w Lizbonie. Wyjazd był możliwy dzięki stypendium CEC z siedzibą w Brukseli. Nasz pracownik był jedynym przedstawicielem z Polski i miał możliwość zaprezentowania sytuacji prawnej w naszym kraju w zakresie przestrzegania praw człowieka.

W dniach 24-28 czerwca dr Paweł Bednarski wziął udział w szkoleniu Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze „Summer Course on the Rule of Law in the European Union” poświęconym zagadnieniu praworządności w państwach członkowskich UE. Jednym z elementów szkolenia była wizyta studyjna w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu i udział w posiedzeniu Trybunału.