Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o niespodziewanej śmierci Profesora Marka Tukiendorfa, Rektora Politechniki Opolskiej.

W tych trudnych chwilach prosimy o przyjęcie wyrazów naszego szczerego współczucia dla rodziny zmarłego oraz całej zaprzyjaźnionej społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej.

 

 Rektor PWSZ w Raciborzu
prof. Ewa Stachura