Zaznacz stronę

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś czy podjąć w tym roku studia to … może ARCHITEKTURA?

Możliwość sprawdzenia predyspozycji i uzdolnień do studiowania na kierunku architektonicznym pojawi się już w dniu 17 września 2019 w budynku Instytutu Architektury przy ul. Łąkowej 31, bowiem tam odbędzie się egzamin wstępny dla kandydatów na studia na kierunek Architektura PWSZ w Raciborzu w roku akademickim 2019/2020.

Zadanie, przed którym stają uczestnicy sprawdzianu, jego charakter często weryfikuje  ich dotychczasowe wyobrażenia na temat nie tylko egzaminu wstępnego ale także charakteru studiów.

Tematy jakie podejmują kandydaci podczas egzaminu i ich efekt w postaci wykonanych prac wiele mówią o kreatywności, wyobraźni, wskazują na elastyczność i otwartość kandydatów w rozwiązywaniu różnych, czasami nieoczekiwanych zadań, co jest jednym z podstawowych elementów ewentualnej przyszłej pracy architekta. Przystąpienie i zakończenie egzaminu pozytywnym rezultatem daje wstęp na pierwszy rok studiów na kierunek Architektura w roku akademickim 2019/2020, a po zakończonych studiach na wymarzoną  bardzo ciekawą i twórczą pracę.

Zapraszamy. Sprawdź się i dołącz do nas!

 

ARCHITEKTURA  – egzamin wstępny  17 września o 9.00

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/rekrutacja/kierunki/architektura