W ramach projektu polsko – czeskiego pt. “Seniorze rusz się”, którego wnioskodawcą jest gmina Krzanowice, 4 września br. odbyła się konferencja popularno – naukowa poświęcona tematyce aktywności fizycznej osób starszych i miejsca seniora we współczesnym świecie.

Prelegentami tejże konferencji byli m.in. pracownicy Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia PWSZ w Raciborzu: mgr Magdalena Liszka oraz dr Agnieszka Kosmol-Żok z wystąpieniami na temat aktywności fizycznej seniorów oraz szeroko pojmowanej roli osób starszych we współczesnym świecie. Wykłady w trakcie konferencji poprowadziły również: Michaela Papeschová “Propojování generací (nejen) pomocí četby” oraz Iva Čížková “Má tíštěná literatura své místo i v době digitální?” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”.