Zaznacz stronę

Dziś w Warszawie w siedzibie ARP odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich związanych z tematyką zarządzania przedsiębiorstwem, restrukturyzacji i innowacji. W rozdaniu nagród wzięli udział m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych profesor Witold Stankowski. Honorowy patronat nad konkursem objęła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Podczas gali wyróżniono autorów najlepszych prac dotyczących innowacji w przemyśle, restrukturyzacji oraz efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Do konkursu zakwalifikowano prace, na podstawie których nadano tytuł magistra, inżyniera i licencjata w latach 2018-2019. Laureaci otrzymali też nagrody pieniężne w kwotach od tysiąca do czterech tysięcy złotych.

 

Wyróżnienie zdobył absolwent Instytutu Architektury, Jonasz Matuszczyk. Jury doceniło pracę inżynierską „Projekt koncepcji nowej biblioteki naukowej z systemem ASRS wraz z nowym kampusem PWSZ w Raciborzu”, której promotorem była JM Rektor Ewa Stachura.

 

Tegoroczny konkurs zorganizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu jest pierwszym konkursem adresowanym do absolwentów uczelni zawodowych. Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Agencji, w kolejnym konkursie zostanie wyróżnione więcej kategorii uwzględniających specyfikę prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich powstających na poszczególnych kierunkach.  
 
Agencja rozwoju Przemysłu jest partnerem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, podczas II Zgromadzenia KRePUZ w Suwałkach, które odbyło się w dniach 11-14 września br. zostało zawarte porozumienie o współpracy.