Zaznacz stronę

Wczoraj na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. W uroczystości wzięli udział studenci, wykładowcy, władze PWSZ w Raciborzu, Senat, Rada Uczelni, przedstawiciele instytucji publicznych i biznesu.

 

Wśród specjalnych gości znaleźli się m.in.: Prorektor ds. Nauczania i Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Robert Musiałkiewicz,  Prorektor ds. nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Dr. Tomasz Drewniak, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dr hab. Renata Szyguła, Minister RP Michał Woś, Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy, Wiceprezydent Miasta Racibórz Michał Fita, Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda, Zastępca Starosty Marek Kurpis, bp Rudolf Pierskała z Opola. 

 

– Inaugurujemy rok akademicki 2019/20. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązuje już od roku. Konstytucja dla nauki odmieniła oblicze polskich uczelni zawodowych. Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych wpisana została do ustawy i stanowi odtąd ważny, nieusuwalny element systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Miniony rok akademicki był czasem wielkiego wysiłku legislacyjnego dostosowującego ustrój prawny Uczelni do obowiązujących przepisów. Wspólnie pracowaliśmy nad najważniejszymi dokumentami: statutem i towarzyszącymi mu regulacjami. Pragnęliśmy nadać nowym uczelnianym dokumentom profesjonalny kształt, który w przyszłości pozwoli dobrze wykorzystać i efektywnie rozwijać potencjał Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. W naszych wysiłkach nie byliśmy – jako społeczność akademicka – sami: 26 marca 2019 roku Senat PWSZ w Raciborzu przyjął uchwałę w sprawie powołania członków pierwszej Rady Uczelni. W jej skład weszło trzech przedstawicieli Uczelni, trzy osoby spoza wspólnoty akademickiej oraz przewodnicząca samorządu studenckiego. Od pierwszych dni swego funkcjonowania Rada czynnie włączyła się w życie Uczelni zabierając głos w ważnych kwestiach związanych z życiem PWSZ w Raciborzu – rozpoczęła swoje przemówienie JM Rektor Ewa Stachura.

 

Rektor ponadto w swoim przemówieniu wspomniała liczne osiągnięcia studentów i kadry, a także wysiłek inwestycyjny uczelni, związany m.in. z rozbudową infrastruktury informatycznej czy remontem hali sportowej. Podkreślono uruchomienie wszystkich oferowanych kierunków w tym Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz studiów magisterskich – Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

W trakcie wystąpienia JM Rektor zaprezentowała wizualizację powstającego nowego Centrum Obsługi Studenta i Centrum Obsługi Dydaktyki. Widownia mogła również zapoznać się z planami rewitalizacji kompleksu PWSZ w Raciborzu.

 

Wykład inauguracyjny pt. Perspektywy rozwoju kształcenia praktycznego w wyższych uczelniach – kontekst europejski i Polski wygłosił dr hab. Marek Frankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.