Zaznacz stronę

Międzynarodowa konferencja naukowo – dydaktyczna pn. Edukacja jutra –bezpieczeństwo, motywacja i personalizacja odbyła się 2 października 2019 r.
w PWSZ w Raciborzu.  Jej organizatorem był Instytut Studiów Edukacyjnych, Koło Naukowe Pedagogów, a współorganizatorem Miasto Racibórz oraz Pedagogicka fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Konferencja była częścią Międzynarodowego Obozu Studenckich Kół Naukowych – projektu badawczego pn.  Szkoła przyszłości. Uczestniczyli w niej członkowie kół naukowych ze Słowacji (Prešov, Uniwersytet Preszowski) oraz z Polski (Opole, Uniwersytet Opolski, PWSZ Raciborzu – Koło Naukowe Pedagogów, Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Empirycznej, Koło Naukowe Resocjalizacja) oraz dyrektorzy i nauczyciele raciborskich szkół podstawowych, dyrektorzy instytutów PWSZ, nauczyciele akademiccy i zaproszeni goście.

Słowo wstępne wygłosili: JM Rektor PWSZ w Raciborzu – dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. uczelni oraz Prezydent Raciborza – Dariusz Polowy. W konferencji uczestniczył także wiceprezydent Raciborza – Michał Fita oraz członkowie Rady Uczelni.

Konferencja składała się z dwóch części: teoretycznej i warsztatowej.

 

Program Konferencji

 

Celem konferencji było:

 

 • Szerokie forum dyskusyjne oraz wymiana doświadczeń i badań związanych ze stanem, a także przyszłością działań w zakresie potrzeby edukacji zmierzającej do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Zwrócenie uwagi na znaczącą rolę środowiska edukacyjnego w kreowaniu sytuacji dydaktyczno – wychowawczych sprzyjających bezpieczeństwu i personalizacji procesu kształcenia, rozbudzaniu motywacji wewnętrznej uczniów do podejmowania działań.
 • Propagowanie kultury innowacyjności wśród studentów i nauczycieli, doskonalenie ich kompetencji dydaktycznych niezbędnych we współczesnej edukacji dzieci i młodzieży, zgodnych z nową podstawą programową.
 • Postrzeganie środowiska akademickiego i uczelni jako miejsca naukowego oglądu rzeczywistości.
 • Integrowanie lokalnej społeczności wokół ośrodka akademickiego
  – przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych konferencji naukowo – dydaktycznych, warsztatów, a także do wsparcia działalności
  i podwyższenia jakości prowadzonych przez szkoły zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 • Realizowanie międzynarodowego projektu badawczego.
 • Popularyzowanie nauki.
 • Umożliwienie studentom weryfikacji koncepcji teoretycznych w rzeczywistości edukacyjnej.