Zaznacz stronę

Z inicjatywy Koła Naukowego Pedagogów, funkcjonującego pod opieką dr Gabrieli Kryk i asystenta – mgr Ewy Świerczek, w dniu 1 października 2019 r. w Szkole Podstawowej  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu odbyły się warsztaty i zajęcia otwarte pn. Świetlica szkolna inna niż wszystkie – budowanie środowiska edukacyjnego stwarzającego szansę wyboru między byciem a stawaniem się. Zaingurowały one trzydniowy  Międzynarodowy Obóz Studenckich Kół Naukowych. W warsztatach uczestniczyli także członkowie kół naukowych ze Słowacji (Prešov, Uniwersytet Preszowski), z Polski (Opole, Uniwersytet Opolski) oraz ich naukowi opiekunowie.

Zajęcia były świetną okazją do zobaczenia manufaktury, warsztatów kulinarnych
i bębniarskich, robotyki, sali „Doświadczania świata” oraz przestrzeni szkolnych sprzyjających rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży.