W dniach od 4 do 8 listopada, 2019 r. dr Monika Porwoł uczestniczy w warsztatach naukowych pt. „The Future of Academic Lexicography: Linguistic Knowledge Codification in the Era of Big Data and Artificial Intelligence”, które zostały zorganizowane przez najstarszy (założony w 1575 r.) holenderski ośrodek akademicki: Uniwersytet w Lejdzie (Centrum Językoznawstwa) oraz Lorentz Center.

Na warsztaty do tętniącego życiem miasta, uroczo poprzeplatanego systemem kanałów (które nota bene jest miejscem urodzenia Rembrandta), zaproszeni zostali leksykografowie, językoznawcy, eksperci technologii językowych, przedstawiciel wydawnictwa Oxford University Press, członkowie europejskich akademii nauk oraz informatycy (wspierający projektowanie elektronicznych baz danych, korpusów, repozytoriów, aplikacji, itp.). Organizatorzy warsztatów postawili ‘znak zapytania’ co do przyszłości leksykografii, a właściwie jej licznych wyzwań w obliczu nowych badań dot. analizy danych, sztucznej inteligencji i postaw obywatelskich dotyczących użyteczności słowników.

Cieszę się, że jako pracownik naukowo-dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu mam sposobność do aktywnego uczestnictwa w prezentacjach i panelach dyskusyjnych, które będą podstawą tzw. Białej Księgi. Dokument ten ma za zadanie: (1) unaocznić konkretne problemy dotyczące skalowalności i dostosowania treści słowników, (2) przedstawić zarys i porównanie potencjalnych rozwiązań ich wykonalności, oraz (3) zaproponować formaty do międzynarodowej współpracy projektowej między ekspertami z różnych dyscyplin naukowych.

Instytut Neofilologii dąży do nawiązania współpracy z międzynarodowymi ekspertami w dziedzinie humanistyki cyfrowej, a jej pierwszym etapem będą wkrótce gościnne wykłady Ilana Kernermana (KDictionaries).

Warsztaty naukowe: Lejda (Holandia)

Warsztaty naukowe: Lejda (Holandia)

Warsztaty naukowe: Lejda (Holandia)

 

Autor: dr Monika Porwoł