Zaznacz stronę

Dzienniki praktyk należy złożyć bezpośrednio u uczelnianego opiekuna praktyk mgr Witolda Galińskiego we wtorki i czwartki w hali Rafako (wg planu zajęć). Termin złożenia wymaganych dokumentów upływa z dniem 17 grudnia 2019 r.