Zaznacz stronę

Osoby zainteresowane wyjazdami na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+ powinny do dnia 25 listopada 2019 złożyć w biurze programuErasmus+ (biuro znajduje się na parterze Domu Studenta) następujące dokumenty:

 

– formularz zgłoszeniowy

– list motywacyjny w języku polskim oraz wykładowym uczelni przyjmującej

– w przypadku wyjazdu na praktykę  – porozumienie o programie praktyki

 

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. można tam również znaleźć listę uczelni, w których można realizować wyjazd na studia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze programu erasmus+ lub pod nr telefonu – 32 415 50 20 wew. 666.