Zaznacz stronę

Za nami finał XXX Nagrody Katowickiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepsze prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju.

Konkurs jest jedną z najdłużej trwających inicjatyw katowickiego oddziału TUP. Organizowany przez  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego , Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Zarząd Śląskiego Oddziału TUP. Początkowo był organizowany wyłącznie na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, obecnie wobec rosnącej konkurencyjności mogą przystąpić do niego studenci kolejnych śląskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Śląskiego,  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. . Od kilku już lat nasza Uczelnia bierze udział w tym wydarzeniu i  odnosi duże sukcesy.

Finał konkursu odbył się 19 listopada 2019 r. w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Prócz prezentacji raciborskich studentów udział wzięli wykładowcy PWSZ w Raciborzu. Wszystkim autorom oraz promotorom prac zostały wręczone dyplomy za prace wyróżnione w konkurach uczelnianych jako najlepsze w roku 2019r. Nagrody w imieniu promotorów odebrała Dyrektor Instytutu Architektury dr inż. arch. Joanna Sokołowska – Moskwiak.

XXX Nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) Oddział Katowice otrzymał:

inż. arch. AHMAD WIKTOR MLAYES

Nagrodzeni studenci PWSZ w Raciborzu to:

inż.arch. Wojciech Remer – finalista konkursu

inż.arch. Jonasz Matuszczyk – finalista konkursu

stud. Dorota Bizoń – laureatka konkursu uczelnianego

stud. Justyna Matuła – laureatka konkursu uczelnianego

Laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy!