Zaznacz stronę

18 listopada 2019 r. pojechaliśmy z naszymi wykładowczyniami, dr Justyną Pietrzykowską i dr Joanną Maksym-Benczew  do Galerii Sztuk Pięknych, do Ostrawy. Głównym punktem programu było zapoznanie się z bogatymi zbiorami ostrawskiej galerii, a przede wszystkim oglądnięcie trzech wystaw.

Pierwsza to: Otto Gutfreund „Bod złomu” – podziwialiśmy rzeźby jednego z najbardziej utalentowanych twórców czeskiego modernizmu oraz zaznajomiliśmy się z historią jego życia i twórczości. Druga ekspozycja, to: „Kříž” –  symbol krzyża w ostrawskiej galerii można zobaczyć przede wszystkim w twórczości autorów okresu średniowiecza i baroku  (A. Dürer, U. Graf, D. Teniers, I. Raab), u przedstawiciela czeskiego symbolizmu Františka Bílka oraz młodszych autorów (M. Ranný, A. Veselý, M. Moucha). Trzecia, to wystawa poświęcona problematyce ekologicznej: Rudolf Sikora „Konec světa?” Autor już od początku swojej twórczości, na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, poświęca się ekologii.

Mieliśmy okazję zapoznać się z różnymi technikami malarskimi. Animatorka galerii, pani Jana Sedlaková, nie tylko oprowadziła nas po wystawach i je wnikliwie omówiła, ale także przygotowała dla nas warsztaty terminologiczno-plastyczne. W trakcie zajęć poznaliśmy różne nurty, dominujące w czeskim rzeźbiarstwie oraz mieliśmy okazję zamienić się na chwilę w twórców. Stworzyliśmy w glinie własne interpretacje dzieł Otty Gutfreuda, co okazało się dla nas nie lada wyzwaniem.

Następnie  zwiedziliśmy miasto, zjedliśmy obiad w czeskiej hospodzie, odwiedziliśmy także księgarnie i antykwariaty. Wyjazd zaliczamy do bardzo udanych i czekamy na kolejny.

Polska strona Galerii Sztuk Pięknych w Ostravie: https://www.gvuo.cz/pl

Autor: Studenci I roku Filologii czeskiej