Zaznacz stronę

Miasto Racibórz zostało gospodarzem Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka z okazji 30. rocznicy przyjęcia Konwencji ONZ. Swoją prelekcję w trakcie konferencji naukowej na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka i Prezydenta Miasta Dariusza Polowego wygłosiła dr Gabriela Kryk z Instytutu Studiów Edukacyjnych.

Konwencja o prawach dziecka nazywana jest światową konstytucją praw dziecka. Została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest najbardziej rozpowszechnionym dokumentem dotyczącym praw człowieka; podpisały ją wszystkie państwa na świecie, a prawie wszystkie ją ratyfikowały. Polska podpisała i ratyfikowała ją w 1991 r.

Obchody w Raciborzu trwają od 21 do 23 listopada. W ich ramach zaplanowano szereg działań w szkołach, konferencję naukową z udziałem Rzecznika Praw Dziecka, a także wydarzenia otwarte dla mieszkańców.

21 listopada w trakcie konferencji naukowej Dr Gabriela Kryk wygłosiła prelekcję na temat “Prawa dziecka – sztuka edukacji wczesnoszkolnej”, oprócz niej zaprezentowali się Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak “Geneza Konwencji o prawach dziecka oraz realizacja jej zapisów w praktyce przez Rzecznika) oraz eksperci Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej “Zagrożenia praw dzieci w internecie”.

Zdjęcia: UM Racibórz, zdjęcia główne: Katarzyna Kubik http://fotoqbik.pl/