Zaznacz stronę

Za zajęcie 3 miejsca w Plebiscycie na „Osobowość 25-lecia” prestiżowego miesięcznika Architektura Murator w kategorii „Nauczanie i Edukacja Architektoniczna”.

Dr inż. arch. Henryk ZUBEL

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach , mgr sztuki – absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach , MA Berlage Institute – absolwent studiów podyplomowych w Berlage Institute w Amsterdamie

Od ponad 30 tu lat związany ze środowiskiem akademickim do 2015 z Politechniką Śląską a obecnie adiunkt w Instytucie Architektury w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Oddany całym sercem dydaktyce poszerzał horyzonty kolejnych pokoleń młodych architektów, do jego wychowanków należą m.in. Robert Konieczny, Marlena Wolnik, Jan Kubec, Przemo Łukasik czy Łukasz Zagała.

Od 1988 r. współwłaściciel ( wraz z arch. Andrzejem Dudą ) biura architektonicznego Inarko w Gliwicach. W zespole autorskim z A.Dudą laureat ok. 70 nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych w kraju i za granicą oraz za twórczość architektoniczną, w tym za obiekty zrealizowane.  Swoją działalnością twórczą, naukową, publicystyczną lub organizacyjną zasłużyły się dla tworzenia, i promocji architektury i urbanistyki regionu górnośląskiego.

W Latach 2002 -2012 członek Rady Krajowej Izby Architektów RP, od 2013 Wice – przewodniczący Rady Śląskiej Izby Architektów RP. Od 1978 członek Stowarzyszenia Architektów Polskich o/ Katowice, Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP.

W pracy naukowej, zainteresowania ukierunkowane są na problematykę: metodologia procesu projektowania, metodyka nauczania projektowania architektonicznego, teoria architektury, dziedzictwo kulturowe Śląska, rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni, zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych. Hobby: żeglarstwo, historia Śląska, ikony.

 

Dr inż.arch. Henryk Zubel znalazł się na podium Plebiscytu w kategorii „Nauczanie i Edukacja Architektoniczna” w znakomitym gronie:

Zwyciężyła dr inż. arch. Agnieszka Labus adiunkt  w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalizuje się w odnowie miejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa oraz w innowacyjnych sposobach zamieszkania dla osób starszych. Jest inicjatorką i Prezesem Zarządu Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), pierwszej w Polsce organizacji zajmującej się innowacyjnym projektowaniem wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa, ściśle współpracującej z Politechniką Śląską.

dr inż. arch. Krzysztof Nawratek, architekt i urbanista, nauczyciel akademicki, dawny pracownik Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej wykłada architekturę w School of Architecture University of Sheffield 

Gratulujemy!