Zaznacz stronę

Z żalem zawiadamiamy, że 22 grudnia 2019 roku w wieku 79 lat zmarł Profesor Jacek Włodarczyk, nauczyciel akademicki Instytutu Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk urodził się 24 grudnia 1940 roku w Rudzie Śląskiej. Studia wyższe ukończył w 1964 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pracę doktorską obronił w 1974 roku, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1992. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2003 roku. W trakcie swojej długoletniej pracy akademickiej przez wiele lat był związany z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie m.in. pełnił funkcję kierownika Katedry Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze, a także był członkiem senatu uczelni. W latach 2004-2015 był dyrektorem Instytutu Architektury PWSZ w Nysie, a w 2015 roku został profesorem PWSZ w Raciborzu, pełniąc funkcję kierownika Zakładu Technologii Innowacyjnych i Projektowania Zrównoważonego. Ponadto odbył wieloletnie staże zagraniczne jako Visiting professor University of Trypoli (Libia) i TU Berlin.

Profesor był autorem 107 publikacji o charakterze naukowym i ponad 200 twórczych prac projektowych i studialno-badawczych w dziedzinie architektury i urbanistyki. Jego zainteresowania badawcze dotyczyły problematyki kształtowania zespołów mieszkaniowych w obliczu starzejącego się społeczeństwa. Był zasłużonym członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń: IAHS International Association for Housing Science (Miami Florida), Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Odd. Katowice, Okręgowej Izby Architektów RP. Był inicjatorem, a także członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowego Sympozjum „Architektura i technika a zdrowie” o interdyscyplinarnym charakterze. Wypromował 7 doktorów. Za swoją akademicką działalność został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi.

W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako człowiek sumienny, skromny, uczciwy i prawy.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 9.00 w poniedziałek 30 grudnia w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej.