Zaznacz stronę

Już trzeci rok Instytut Architektury kształci zagranicznych studentów w ramach mobilności studenckiej . Łącznie z wymiany akademickiej dotyczącej studentów architektury skorzystało 31  osób. Obecnie najliczniejsza grupa 7 studentów z dużym sukcesem zakończyła sem. zimowy otrzymując bardzo wysokie noty za projekty semestralne i konkursowe.

Miłym akcentem kończącym miesiące wytężonej pracy oraz  bardzo intensywny semestr spędzony w Instytucie Architektury PWSZ w Raciborzu, była wspólna wizyta studentów Programu ERASMUS + oraz kadry akademickiej Instytutu w Strefie kultury w Katowicach.

Strefa Kultury to wyznaczony obszar kulturalno-rozrywkowy,  który powstał w wyniku przekształceń terenów poprzemysłowych mających swoje miejsce w samym centrum miasta Katowice.

Nowe obiekty osadzone są na terenie dawnej kopalni „Katowice”. Wszystkie nowo powstałe budynki mają nawiązywać do charakterystycznych dla Śląska motywów architektonicznych. Znajdują się tu obiekty – sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskie, Spodek oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe z zieloną doliną zamiast dachu, w którym odbywają się liczne kongresy (m.in. Europejski Kongres Gospodarczy), konferencje i spotkania.

Na zakończenie zwiedzania współczesnych ikon śląskiej architektury podziwialiśmy fantastyczne wnętrze Gmachu NOSPR uczestnicząc w koncercie symfonicznym.