Proszę o zapoznanie się z decyzją władz uczelni w sprawie formy doręczenia decyzji dot. stypendium na semestr letni 2019/2020.