Zaznacz stronę

ARCHITEKTURA

 

Kandydaci na 4-letnie studia I stopnia – kierunek Architektura

II termin – 14 września 2020 r.

Czas trwania egzaminu: 9:00-12:00

 

 

CO NA EGZAMIN?

 1. Przybory plastyczne– 4 arkusze białego bristolu o wymiarach 7cmx29.7cm (szerokość bloku technicznego formatu A3) oraz 2 w różnych kolorach o tych samych wymiarach, ostre narzędzie do cięcia, nożyczki, linijkę, ołówek, klej, taśmę klejącą, ołówki różnego typu, gumki, strugaczki, klipsy, mazaki.
 2. Dokument ze zdjęciem i dowód opłaty egzaminacyjnej
 3. Obowiązuje schludne ale wygodne ubranie

 

FORMA EGZAMINU:

Egzamin wstępny na kierunek Architektura w PWSZ w Raciborzu ma wykazać umiejętności w zakresie twórczego rozwiązywania prostych zadań przestrzennych.

W roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie w jednym etapie i przeprowadzony zostanie w formie wideokonferencji z wykorzystaniem platformy MS Teams lub innej wskazanej przez Rektora platformie wideokonferencyjnej. 

Z uwagi na wymóg utajnienia prac na czas wykonywania przez kandydatów zadań egzaminacyjnych oraz czynności związanych z obiektywną i rzetelną oceną przez  Komisję Egzaminacyjną wszelkie instrukcje dotyczące zastosowania się do tego wymogu zostaną przesłane kandydatowi na adres mailowy podany  podczas egzaminu. 

Egzamin wstępny składa się z dwóch zadań kompozycyjnych realizowanych tego samego dnia, które należy wykonać na podstawie polecenia przekazanego kandydatom.

Kandydat na wykonanie każdego zadania  ma 90 minut (łącznie 180 min. – 3h).

Szczegółowe tematy egzaminacyjne ogłoszone zostaną w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem.

 

 

 

PRZEBIEG EGZAMINU W UJĘCIU TECHNICZNYM:

 1. Egzamin odbędzie się w formie wideokonferencji w dniu 7 września 2020 r. o godzinie 9.00.
 2. Aby przystąpić do egzaminu należy być wyposażonym w komputer lub inne urządzenie (tablet, telefon) z dostępem do Internetu umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji (kamera i mikrofon).
 3. Co najmniej dwa dni przed terminem egzaminu na adres mailowy kandydata (podany w procesie rekrutacji) zostaną wysłane niezbędne informacje:
  1. Link do pobrania aplikacji (MS Teams);
  2. Login i hasło startowe do aplikacji (MS Teams);
  3. Link umożliwiający przeprowadzenie próbnej wideokonferencji, wraz z datą i godziną jej przeprowadzenia;
  4. Link umożliwiający przystąpienie do wideokonferencji podczas której odbędzie się egzamin.
 4. Po otrzymaniu powyższego maila należy niezwłocznie zainstalować aplikację i zalogować się, tym samym upewniając się, że otrzymane dane do logowania są prawidłowe.
 5. W przypadku pojawienia się problemów z zalogowaniem do aplikacji lub problemów z podłączeniem się do próbnej wideokonferencji niezwłocznie skontaktować się z Biurem Rekrutacji.

 

PRZEBIEG EGZAMINU:

W celu sprawnego przeprowadzenia procedury egzaminacyjnej kandydat podłącza się do wideokonferencji z dwudziesto minutowym wyprzedzeniem (link w mailu). Czas egzaminu (trzy godziny zegarowe) liczony jest od momentu zaprezentowania tematów egzaminacyjnych  i wyjaśnienia kandydatom wszelkich wątpliwości.

Co pół godziny komisja będzie informować o upływie czasu.

Po wykonaniu zadania i upływie max. 180 min kandydat niezwłocznie przesyła zdjęcia (min 3
ujęcia swojej kompozycji w tym jedno z pozycji podkładu) na adres mailowy podany w dniu egzaminu wstępnego przez sekretarza technicznego. Następie zachowując tajność prac zostają przesłane do Komisji Egzaminacyjnej celem dokonania czynności oceny.

 

WYNIKI:     

Wyniki egzaminu wstępnego zostaną podane następnego dnia po przystąpieniu do egzaminu.

Ogłoszenie wyników rekrutacji zgodnie w terminem podanym w harmonogramie rekrutacji.

 

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/stypendia/stypendia-stypendia-ministra/

 

Skip to content