Zaznacz stronę

Informacja dotycząca opłaty rekrutacyjnej:

 

Opłata rekrutacyjna może podlegać zwrotowi w przypadku:

  1. gdy studia na danym kierunku nie zostaną uruchomione z powodu nieutworzenia się grupy zajęciowej/zbyt małej liczby chętnych osób i w związku z tym kandydat zdecyduje się zrezygnować z wybranego kierunku i formy studiów,
  1. w wyniku otrzymania przez kandydata na studia nagrody w postaci „indeksu” w PWSZ w Raciborzu.

Ubiegając się o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć pisemną prośbę kierowaną do Prorektora ds. dydaktyki i studentów dr Jacka Pierzchały.

Podanie można pobrać w tym miejscu: kliknij

Skip to content