Zaznacz stronę

Zarządzenie Nr 64/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie ustalenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 i pkt 2  oraz w związku z  art. 79 ust. 1 pkt 2 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. 2020, poz.85 z pózn.zm.),  w związku z §38 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U.2018, poz. 1681 z pózn.zm.), oraz § 17 pkt 1 i 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ustalam wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów kierunku Architektura w wysokości 100,00 złotych.
  2. Ustalam wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów dla pozostałych kierunków studiów w wysokości 85,00 złotych.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura

Skip to content