Zaznacz stronę

Po konsultacji z dyrektor J. Wiercińską  przedstawiam informację nt praktyk:

  1. Studenci  chcący teraz odrobić praktyki zawodowe mogą  z daną  placówką zdrowia podpisać umowę o wolontariat wraz z zapewnieniem opiekuna z odpowiednimi kwalifikacjami, który podpisze dzienniczek. W tej sytuacji nie będzie skierowania na praktykę. By otrzymać zaliczenie praktyki będzie trzeba dostarczyć na Uczelnię dzienniczek wraz z umową o wolontariat.
  2. Praktyki zawodowe w innym województwie są możliwe. Jeżeli na zasadzie wolontariatu, to tak jak wyżej.
  3. Osoby, które w ramach wolontariatu już pomagają w szpitalach lub innych placówkach w tej trudnej sytuacji (zgodnie z rekomendacją Ministerstwa), prosimy o zeskanowanie zaświadczenia i wysłanie do działu praktyk.
  4. Jeżeli znajdą Państwo szpital, który przyjmie na praktykę, to muszą Państwo dostarczyć kryteria doboru opiekuna (jak do tej pory i odpowiednio wcześniej). Na ich podstawie będzie podpisana umowa pomiędzy palcówką a PWSZ.
  5. Zajęcia praktyczne będą realizowane w późniejszym terminie, po uzyskaniu zgody Dyrektorów placówek zdrowia o wpuszczeniu Państwa na teren placówki. Po jej uzyskaniu zostanie opracowany harmonogram zajęć, który zostanie opublikowany na stronie internetowej PWSZ lub na planie zajęć.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość i współpracę.