Zaznacz stronę

OSOBY ZAINTERESOWANE WYJAZDAMI NA STUDIA LUB PRAKTYKĘ W RAMACH eERASMUS+ POWINNY DO DNIA 30 CZERWCA 2020 ZŁOŻYĆ

 

– FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

– LIST MOTYWACYJNY W JĘZYKU POLSKIM ORAZ WYKŁADOWYM UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ

 

– W PRZYPADKU WYJAZDU NA PRAKTYKĘ  – POROZUMIENIE O PROGRAMIE PRAKTYKI

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE NA ADRES erasmusplus@pwsz.raciborz.edu.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI W ZAKŁADCE ERASMUS+. MOŻNA TAM RÓWNIEŻ ZNALEŹĆ LISTĘ UCZELNI, W KTÓRYCH MOŻNA REALIZOWAĆ WYJAZD NA STUDIA.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W BIURZE PROGRAMU ERASMUS+ LUB POD NR TELEFONU – 32 415 50 20 WEW.205

UWAGA:

Ze względu na COVID-19 nasza Uczelnia nie jest w stanie zagwarantować, że wybrana uczelnia zagraniczna przyjmie zakwalifikowanego studenta. Z uczelniami będziemy się kontaktować po przeprowadzonych kwalifikacjach. Informujemy również, że w Uczelni wciąż obowiązuje zarządzenie utrzymujące w mocy zakaz wyjazdów/ przyjazdów pracowników za i zza granicy. Wyjazdy stypendialne zostaną przeprowadzone w przypadku, gdy zarządzenie to przestanie obowiązywać w czasie umożliwiającym wyjazd.