Zaznacz stronę

Dzienniczek potwierdzający realizację praktyki ciągłej w szkole podstawowej (80 godz.) należy złożyć osobiście na portierni budynku głównego do dnia 15 grudnia 2020 r. (budynek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00) lub przesłać pocztą z dopiskiem: PRAKTYKA – MGR WITOLD GALIŃSKI.