Zaznacz stronę

28 stycznia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i Robotyka. W konkursie wzięły udział 23 projekty. Prośba o wybór laureata została skierowana do 30 przedstawicieli przedsiębiorstw oraz wykładowców Instytutu Techniki. Prace prezentowały wysoki poziom a ich tematyka była różnorodna. Pracami, które wychodzą na przeciw trosce o środowisko naturalne były np.: panel solarny sterowany za pomocą systemu wizyjnego, system uprawy roślin metoda hydroponiczną czy motocykl z napędem elektrycznym. Efektem realizacji projektów były takie urządzenie jak drukarka oraz skaner 3D czy przecinarka laserowa. Zrealizowano również projekty, które moją wspomóc procesy dydaktyczne na uczelni takie jak np.: stanowisko do nauki podstaw programowania obrabiarek PLC czy stanowisko do sterowania silnikami prądu stałego DC i BLDC za pomocą mikrokontrolera.

Tegorocznym laureatem został:

Pan Łukasz Rzewnicki za projekt „Konwersja napędu na elektryczny w motocyklu”, zrealizowanym pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty.

Wyróżnienia otrzymali:

Pan Paweł Ciuberek za projekt „Projekt i budowa drukarki 3D” zrealizowanym pod opieką dr inż. Piotra Kalusa, Pan Mateusz Sokół za projekt „Projekt przecinarki laserowej sterowanej numerycznie o mocy 2,5W” zrealizowanym pod opieką dr hab. inż. Andrzeja Baiera.

Łukasz Rzewnicki

Mateusz Sokół

Paweł Ciuberek

Skip to content