Zaznacz stronę

Racibórz, dnia 25.03.2021 r.

 

 

Szanowni Studenci,

Nauczyciele Akademiccy,

Pracownicy PWSZ w Raciborzu!

Zgodnie z kalendarzem wyborczym zatwierdzonym uchwałą UKW od dziś istnieje możliwość zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów, na członków Senatu oraz kandydatów na Rektora naszej Uczelni. Wybory obejmują każdą grupę interesariuszy: studentów, nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Informacje szczegółowe na ten temat znajdują się na stronie internetowej w zakładce Wybory 2020 i w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwał i komunikatów.

Szanowni Państwo!

Jako urzędujący Rektor zachęcam Państwa do udziału w wyborach. Chciałbym, aby podczas aktu wyborczego każdy członek Wspólnoty Akademickiej, którą tworzymy, miał prawo głosu i realny wpływ na obecny kształt oraz kierunki rozwoju Uczelni. Skorzystajmy z tego prawa! Oddajmy swój głos!

Wierzę, że mogę liczyć na Państwa zaangażowanie i udział. Poczucie wpływu to wartość ponadczasowa i silne spoiwo tworzące wspólnotę. Ważny jest każdy głos!

 

 

Łączę wyrazy szacunku
dr Paweł Strózik

 

Skip to content