Zaznacz stronę
  • DEKLARACJA, (ANKIETA OSOBOWA), wraz z wymaganymi oświadczeniami wydrukowanymi z SiR,
  • ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI/MATURALNE – SKAN wgrany do systemu SIR;
  • DWA PODPISANE ZDJĘCIA – format legitymacyjny, zgodny ze zdjęciem umieszczonym w SIR;
  • ŚLUBOWANIE – wydruk z SIR;
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE od lekarza medycyny pracy,
  • ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – jeśli dotyczy.