Zaznacz stronę

Studenci PWSZ w Raciborzu mieli okazję przyjrzeć się możliwościom założenia własnej działalności gospodarczej oraz pracy Służby Więziennej. Wszystko to odbyło się w ramach Dnia Kariery Studenta 18.11.2021 w ramach współpracy PWSZ w Raciborzu, Instytutu Studiów Społecznych, Służby Więziennej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

Agenda:

8.45                      Otwarcie Dnia Kariery Studenta /A217/

Koordynator projektu, mgr inż. Krzysztof Fedyn

8.45- 09.05         „Działalność gospodarcza, rejestracja firmy, ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe, PUE” /A217/

mgr Wiesława Krukowska Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Rybniku

/pytania do prelegenta/

9.10-9.30             „Kompetencje poszukiwane u pracownika. Pozyskiwanie funduszy na rozwiniecie działalności gospodarczej i kompetencje niezbędne do jej prowadzenia /A 217/

                                mgr Jolanta Kołacz Doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu

/pytania do prelegenta/

9.35-10.00           Przerwa kawowa /A 221/

10.00-10.05        Przedstawienie założeń projektu

                               Kierownik projektu dr Paweł Strózik, Koordynator projektu , mgr inż. Krzysztof Fedyn

Prezentacja pracowników Zakładu Karnego w Raciborzu /A217/

dr Dariusz Chojecki  Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych

10.05-10.20        „Służba Więzienna jak formacja mundurowa” /A217/

ppkł. Maciej Konior, mł. chor. Grzegorz Iwaneczko

10.20-10.30        „Postępowanie kwalifikacyjne kandydata do Służby Więziennej” /A217/

                               kpt. Elżbieta Kozłowska

10.30-11.00       „Służba penitencjarna” /A217/

mjr dr Grzegorz Chrószcz, mjr Tomasz Brzozowski, st. szer. Monika Chojnowska

11.00-11.15        „Służba ochronna, historia Zakładu Karnego w Raciborzu” /A217/

ppor. Grzegorz Skowronek

11.15-11.25        „Służba ewidencyjna” /A217/

mjr Magdalena Otlik

11.25-11.40        „Uzbrojenie i środki przymusu bezpośredniego na wyposażeniu Służby Więziennej”

                               chor. Łukasz Lipczyński, mł. chor. Grzegorz Iwaneczko

11.40-11.50        „Posługi religijne w Zakładzie Karnym w Raciborzu” /A217/

  1. Kapelan Andrzej Przybyła

11.50-12.20        Lunch /A 221/

12.20-13.50        „Więzienie – stracony czas? Oddziaływanie penitencjarne – praca z deficytami przestępców”A217/

mjr Tomasz Brzozowski

13.50-15.20        „Kobieta w Służbie Więziennej” /A217/

  1. szer. Monika Chojnowska

15.20                     Zakończenie i podsumowanie /A217/   

Koordynator projektu, mgr inż. Krzysztof Fedyn

 

10.00-13.00       „Demonstracja pojazdów konwojowych Służby Więziennej” st. sierż. sztab. Daniel Tumula Parking PWSZ

12:00 – 13:00     „Demonstracja broni i środków przymusu bezpośredniego znajdujących się na wyposażeniu Służby Więziennej         chor. Łukasz Lipczyński, mł. chor. Grzegorz Iwaneczko   PWSZ Sala 217 (hol)

Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowany Program Uczelni, oś priorytetowa III: Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych.