Zaznacz stronę

ARCHITEKTURA

4-letnie studia I stopnia

EGZAMIN WSTĘPNY Z PREDYSPOZYCJI DO STUDIÓW ARCHITEKTONICZNYCH 

w podanym terminie:

07.07.2022 r. 

Czas trwania egzaminu:

I sesja 9:00-12:00

II sesja 13.00-16.00

CO NA EGZAMIN?

  1. Przybory – deska rysunkowa 50/70cm , ostre narzędzie do cięcia, nożyczki, linijkę, ołówek, klej, taśmę klejącą ołówki różnego typu, gumki, temperówka, klipsy do przypięcia brystolu do deski, kredki, mazaki.
  2. Dokument ze zdjęciem i dowód opłaty egzaminacyjnej 
  3. Obowiązuje schludne ale wygodne ubranie 

FORMA EGZAMINU:

Egzamin wstępny na kierunek Architektura w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu ma wykazać umiejętności w zakresie twórczego rozwiązywania prostych zadań przestrzennych.

W roku akademickim 2022/23 egzamin przeprowadzony będzie w dwóch sesjach tego samego dnia ( porannej realizowanej od godz. 9.00 oraz popołudniowej od godz. 13.00 ). Podczas egzaminu kandydat wykona dwa zadania jedno w każdej sesji , które należy zrealizować na podstawie polecenia przekazanego kandydatom w formie tekstu. Prace, będą wykonywane w różnych technikach.

Kandydat na wykonanie każdego zadania  ma 90 minut (łącznie 180 min. – 3h).

Szczegółowe tematy egzaminacyjne ogłaszane zostaną w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem.

PRZEBIEG EGZAMINU

Celem sprawnego przeprowadzenia procedury egzaminacyjnej kandydat przystępując do egzaminu wstępnego z predyspozycji na kierunek architektura powinien być obecny na 20 min. przed terminem rozpoczęcia egzaminu i postępować zgodnie z zaleceniami Komisji Egzaminacyjnej.  Czas egzaminu (trzy godziny zegarowe) liczony jest od momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Po wyznaczeniu przez Komisję godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu kandydat rozpoczyna wykonywanie zadania.

WYNIKI

Wyniki egzaminu wstępnego zostaną podane następnego dnia po przystąpieniu do egzaminu.

Ogłoszenie wyników rekrutacji zgodnie w terminem podanym w harmonogramie rekrutacji.

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura prosimy o kontakt przed rozpoczęciem sprawdzianu:

egzaminarch@pwsz.raciborz.edu.pl

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/rekrutacja/kierunki/architektura