Zaznacz stronę

W piątkowe popołudnie 8 lipca o godz. 1600 w Galerii Domu Książęcego Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbył się wernisaż wystawy licencjackich prac artystycznych „Dyplomy’2022”, połączony z uroczystością wręczenia dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Absolwentki kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, które swój egzamin dyplomowy zdały 4 lipca, na tę podniosłą uroczystość zaprosiły Władze Uczelni, Promotorów, Rodziny i Przyjaciół.

Po krótkim przywitaniu i podziękowaniach skierowanych do Władz i Wykładowców przez przedstawicielkę Absolwentek – Małgorzatę Kramarz, głos zabrał JM Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik, gratulując autorkom prac sukcesu i deklarując – między innymi, że artystyczne prace dyplomowe zostaną wyeksponowane po zakończeniu tej wystawy w odpowiednio przygotowanym miejscu w budynku głównym Uczelni. Następnie Pani Dyrektor Instytutu Architektury dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak, prof. PWSZ wyraziła uznanie dla efektów, jakie osiągnęły Absolwentki, a co wszyscy mogliśmy zobaczyć już podczas wernisażu.

JM Rektor PWSZ dr Paweł Strózik wraz z Prorektor dr Beatą FedynDyrektor Instytutu Architektury dr inż. arch. Joanną Sokołowską-Moskwiak wręczyli Absolwentkom dyplomy ukończenia studiów.

Po części oficjalnej głos w imieniu swoim i pozostałych promotorów prac dyplomowych zabrała dr Magdalena Gogół-Peszke, wprowadzając uczestników wernisażu w złożoność problematyki i sens zawartych w każdym z cykli artystycznych prezentowanych na wystawie. Pełniąc dwie role podczas tej uroczystości jako promotor oraz opiekun roku tej grupy studenckiej przez trzy lata studiów, złożyła Absolwentkom życzenia dalszych sukcesów oraz możliwie prostej drogi, prowadzącej do realizacji samodzielnie obranych celów.

Następnie Absolwentki zaprosiły Gości na lampkę szampana oraz wspaniałe domowe wypieki. W tej miłej atmosferze autorki prac oprowadzały Gości po wystawie, odkrywając tajniki autorskiego warsztatu pracy.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy, która będzie prezentowana w czasie wakacji.