Zaznacz stronę

Po długim okresie pandemii Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON wznowiło tradycyjne, comiesięczne spotkania o charakterze popularnonaukowym dla zainteresowanych szeroko rozumianą fotografią z cyklu: „Rozmowy o fotografii”.

W historycznych czasach pokoju i normalności tj. w latach 2008-2019 spotkania te organizowane były w różnych miejscach. Pierwsze spotkanie, zorganizowane w siedzibie Instytutu Sztuki przy ul. Cecylii 10 uświetnił nestor polskiej fotografii śp. Jerzy Lewczyński, prezentując swój dorobek fotograficzny w formie pokazu slajdów. Później kontynuowano je w Instytucie Studiów Edukacyjnych i Sztuki przy ul. Lwowskiej 9, natomiast od 11 marca 2019 organizowane były w nowopowstałej pracowni fotografii w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

W okresie pandemii „Rozmowy o fotografii” z wiadomych względów zostały zawieszone. „Głodni” tego rodzaju spotkań młodzi pasjonaci fotografii nie mogli się doczekać ich wznowienia.

Reaktywacja nastąpiła 25 maja 2022. W pierwszym spotkaniu po pandemicznej przerwie uczestniczyli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON i kandydaci do Szkolnego Koła Fotograficznego KLISZA Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 i Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu) oraz gościnnie uczennice klasy III LSP z grupy realizującej specjalność: fotografia i film, specjalizację: fotografia artystyczna: Anna Pypłacz, Izabela Łopocz i Kinga Kischka. Uczestnikom spotkania przedstawiły efekty realizowanych przez kilka miesięcy projektów fotograficznych pod ogólnym hasłem: „Między słowem, miejscem a obrazem”. Projekty – bogato ilustrowane świadomie wybranymi kadrami swoją treścią zwracały uwagę na źródła inspiracji tj. problemy społeczne, nieobojętne autorkom zdjęć. Ania Pypłacz zajęła się trudnym problemem, o którym ludzie nie chcą rozmawiać i którego często unikają – przemocą domową. Iza Łopocz zatytułowała swój projekt „Otwórz oczy”. Autorka w formie konceptualnego zestawu wymownych ujęć portretowych zwraca odbiorcom uwagę na takie problemy, jak: obojętność, strach, zatracenie, ostatni oddech, cisza czy maska. Projekty te mocno nawiązują do życia w czasie pandemii.

Odmienny w swoim charakterze i formie projekt fotograficzny – w odniesieniu do powyższych – pod hasłem: „Wlazł kotek na płotek” przedstawiła Kinga Kischka. Jak wyjaśniła w komentarzu do projektu sama autorka „zagubiony kotek zapomniał, dlaczego zawsze wskakuje na <<płotek>>. Zaczyna kwestionować siebie jak i to, co robi.” Jej cykl fotografii opowiada historię życia miniaturowych rozmiarów zabawki – małego kotka – ilustrując jego koleje losu. Źródłem inspiracji do opracowania tego projektu była między innymi twórczość polskiej artystki internetowej i kolekcjonerki Mirelli von Chrupek, która również zajmuje się fotografią, scenografią, aranżacją witryn oraz małymi formami rzeźbiarskimi. Innym źródłem była twórczość francuskiej artystki/amatorki Nathalie, która tworzy między innymi zdjęcia zabawek Lego.

Miesiąc później, dokładnie 21 czerwca br. tematem rozważań podczas kolejnego spotkania z cyklu „Rozmowy o fotografii” była autorska interpretacja słowa „Radość”. Tym razem efekty swoich działań twórczych zaprezentowały członkinie FOTON-u: Anna Grzenik, Zuzanna Sczyrba i Marlena Golijasz (studentki kierunku: edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych raciborskiej PWSZ), a także kandydatka do Szkolnego Koła Fotograficznego KLISZAIzabela Lenort uczennica raciborskiego Liceum Sztuk Plastycznych ZSO1. Studentka Ania Grzenik uczucie radości obrazuje w formie fotografii wody. Dla Marleny Golijasz symbolem radości są barwne kwiaty, celowo ujęte w kwadratowych kadrach z zastosowaniem minimalnej głębi ostrości, uwypuklając tym sposobem pierwszoplanowe wizerunki kwiatów, jednocześnie rozmywając tło. Marlena podczas autoprezentacji omówiła szczegółowo wybrane kadry pod kątem zastosowanych środków wyrazu artystycznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na teorię i symbolikę barw. Izie Lenort radość kojarzy się z procesem fotografowania swojego kotka. Z kolei Przewodnicząca Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTONZuzanna Sczyrba zaprezentowała radość w postaci pełnych ekspresji, barwnych tryptyków reporterskich, obrazujący happening artystyczny.

W kolejnej części spotkania tematem rozmów był „Fotoreportaż – rodzaje, założenia, etyka fotoreportera.” Zuzanna Sczyrba w odniesieniu do autorskich, przykładowych fotoreportaży przedstawiła istotne kwestie dotyczące budowy i kompozycji kadrów, punktów mocnych w kadrze, decydującego momentu oraz relacji twórca – odbiorca. Wykład z pokazem i analizą wybranych kadrów Zuzanny był wstępem do warsztatów fotograficznych, które zrealizowano w czasie trwającego pikniku na terenie ogrodu szkolnego ZSO1.