Zaznacz stronę

III rok WYCHOWANIE FIZYCZNE

Dzienniczek potwierdzający realizację praktyki ciągłej w szkole podstawowej (80 godz.) należy złożyć osobiście na portierni budynku głównego do dnia 15 grudnia 2020 r. (budynek jest otwarty od poniedziałku do piątku...

PIELĘGNIARSTWO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku zawiesza do końca roku kalendarzowego wszystkie zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.