Select Page

Kategoria: Rekrutacja – akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Rekrutacja Główna Zapisy online Kierunki Pielęgniarstwo Administracja Architektura Automatyka i robotyka Bezpieczeństwo państwa Edukacja artystyczna* Filologia Pedagogika Turystyka i rekreacja Wychowanie fizyczne Terminy...

Read More

Zarządzenie nr 112/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zasad wydawania dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub kursów i otrzymywaniem świadczeń pomocy materialnej oraz opłat pobieranych za te dokumenty

Rekrutacja Główna Zapisy online Kierunki Pielęgniarstwo Administracja Architektura Automatyka i robotyka Bezpieczeństwo państwa Edukacja artystyczna* Filologia Pedagogika Turystyka i rekreacja Wychowanie fizyczne Terminy...

Read More

UCHWAŁA NR 20/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021

W latach akademickich 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Instytutowa Komisja Rekrutacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu rekrutuje na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego. Instytutowa Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wprowadzonych przez kandydata wyników z olimpiady stopnia centralnego oraz wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości.

Read More

UCHWAŁA Nr 19/2017 w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2018/2019

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ustala warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2018/2019. Zasady i tryb przyjęć na studia oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2018/2019 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Read More
Loading

grudzień, 2018

Brak wydarzeń

Zintegrowany program PWSZ w Raciborzu

Portal Studencki

Portal Studencki PWSZ w Raciborzu

IBUK LIBRA

Journal of Physical Education & Health

Bezpłatne studia PWSZ w Raciborzu

Bezpłatne studia PWSZ w Raciborzu

X