Zaznacz stronę

III rok WYCHOWANIE FIZYCZNE

Dzienniczek potwierdzający realizację praktyki ciągłej w szkole podstawowej (80 godz.) należy złożyć osobiście na portierni budynku głównego do dnia 15 grudnia 2020 r. (budynek jest otwarty od poniedziałku do piątku...

PIELĘGNIARSTWO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku zawiesza do końca roku kalendarzowego wszystkie zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

II i III rok pielęgniarstwa

Po konsultacji z dyrektor J. Wiercińską  przedstawiam informację nt praktyk: Studenci  chcący teraz odrobić praktyki zawodowe mogą  z daną  placówką zdrowia podpisać umowę o wolontariat wraz z zapewnieniem opiekuna z odpowiednimi...

III rok pielęgniarstwo

Praktyki z psychiatrii i geriatrii można już organizować indywidualnie w dowolnie wybranym terminie. Wypełnione kryteria należy zeskanować i wysłać na adres mailowy sekcji praktyk. Przygotowane umowy/skierowania zostaną wysłane pocztą...
Skip to content