Zaznacz stronę

dla studenta + instrukcje

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborz mogą uzyskiwać dostęp do wielu usług:

  • uniwersalny dostęp do komputerów na terenie uczelni oraz własnych dokumentów i plików
  • usługa e-Student
  • bezprzewodowy HotSpot
  • Microsoft DreamSpark – darmowe oprogramowanie dla studentów

Instrukcje

jak zalogować się do komputera?

Każdy student posiada w systemie indywidualne konto umożliwiające logowanie do komputera oraz usług dodatkowych.

Aby zalogować się do komputera, należy jako użytkownika podać swój numer albumu w postaci 4 lub 5 cyfr. Hasło takie jak do pozostałych uczelnianych systemów (MS Teams, email).

Po zalogowaniu, każdy student ma dostęp do własnej przestrzeni dyskowej służącej do przechowywania dokumentów i plików. Dostęp do tych zasobów możliwy jest z dowolnego komputera na terenie uczelni. Przestrzeń ta oznaczona jest jako dysk Z lub jako “Moje dokumenty”.

l

Darmowe oprogramowanie dla Studentów - Microsoft DreamSpark

Microsoft DreamSpark (niegdyś MSDN AA) jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Instytut Techniki i Architektury PWSZ posiada subskrypcję DreamSPark, która daje dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. Oprogramowanie może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów Instytutu jednak wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni.

Oprogramowanie może być pobierane przez studentów, którzy mają zajęcia z przedmiotów informatycznych odbywających się w salach laboratoryjnych A327, A328, B303, B302, G206 z wykładowcami z Instytutu Techniki i Architektury jak i przez samych pracowników instytutu.

ELMS (E-Academy License Management System) jest to system pozwalający na automatyczną dystrybucję oprogramowania dostępnego w DreamSpark wśród wykładowców i studentów. System sam generuje klucze aktywacyjne. Każda uczelnia uczestnicząca w programie może nieodpłatnie skorzystać z ELMS. Jest to wygodne rozwiązanie zarówno dla studentów, którzy mogą sami pobierać oprogramowanie, jak i dla Administratorów, gdyż rejestracja pobranego oprogramowania dokonuje się automatycznie. System działa na zasadzie sklepu internetowego w którym ceny są zawsze równe zero.

W celu uzyskania konta w systemie ELMS umożliwiającym pobranie oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu DreamSpark, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla studentów.

Po przyznaniu dostępu otrzymają Państwo wiadomość e-mail informującą o tym fakcie. Od tego momentu możliwe będzie zalogowanie się.

Loginem jest nr albumu (indeksu, legitymacji) bez początkowego zera, hasło takie jak do pozostałych uczelnianych systemów (MS Teams, email)

Uwaga:

Uzyskanie oprogramowania i kluczy licencyjnych w ramach subskrypcji jest możliwe jedynie poprzez system ELMS. Oprogramowanie i klucze nie są udostępniane przez Dział Informatyki na płytach CD

darmowe wifi

Na terenie uczelni istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu za pośrednictwem bezpłatnego HotSpot’a. Skorzystanie z sieci możliwe jest na terenie głównego budynku przy ulicy Słowackiego oraz w Domu Studenta nr 1, a także w budynku przy ulicy Łąkowej.

 Dostęp do sieci nie wymaga już podawania loginu i hasła

e-student

e-Student to usługa skierowana do studentów, dająca możliwość wglądu do informacji na temat przebiegu studiów. Można odnaleźć tam między innymi informacje na temat:

 

  • zdobytych ocen w przebiegu studiów
  • wymaganych płatnościach i wpłatach
  • przyznanych stypendiach i realizacji ich wypłat

 

Aby zalogować się należy:

 

  • jako użytkownika podać numer PESEL
  • hasło takie jak do pozostałych uczelnianych systemów (MS Teams, email)

 

 

Zapraszamy do korzystania

 

JESTEŚMY, ABY POMÓC

BIURO

GABINET A116. ul. Słowackiego 55
(budynek główny PWSZ)

GODZINY PRACY

Poniedziałek-Piątek
07:30-15:30

TeLEFON

(235) 396-0987