Zaznacz stronę

EUNOMIA. Zrównoważony rozwój w naukach technicznych i humanistycznych.

Jak rozumiemy ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

Zakres znaczeniowy pojęcia jest szeroki. Zmieniał się on na przestrzeni lat w zależności od kontekstu politycznego, rozwoju społeczeństw, czy ewolucji myśli i wiedzy naukowej. Obecnie występuje w wielu postaciach, znaczeniach i kontekstach. Na uniwersalność tego pojęcia wskazuje pierwsza definicja, którą ogłoszono na zakończenie prac komisji Bruntland w 1987 roku. Zrównoważony rozwój zdefiniowano wówczas jako:rozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie przekreślając możliwości zaspokojenia potrzeb pokoleń następnych. Zrównoważony rozwój nazywany jest także EKOROZWOJEM. W takim znaczeniu pojmujemy go jako strategię osiągania godnego życia w ramach tego, co jest fizycznie i biologicznie możliwe. Gwarantuje on zaspokajanie podstawowych potrzeb – obecnego i przyszłych pokoleń, zachowując jednocześnie trwałość funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz naturalną różnorodność, zarówno gatunków jak i ekosystemów.

 

W powyżej zaproponowanym kontekście zapraszamy do udziału w dyskursie a formą będą przede wszystkim artykuły w różnych formach:

  • Artykuł naukowy [research paper],
  • Artykuł przeglądowy [review paper],
  • Artykuł opiniotwórczy [critical assessment / perspective],
  • Artykuł w wydaniu specjalnym [special issue article],
  • Komunikat [rapid communication],
  • Notka techniczna [case study / technical note].

 

Rozdziały w czasopiśmie:

Rozdział  I – Biznes, finanse i strategie globalnej gospodarki

Rozdział II – Prawo i polityka instrumentami procesów zmian

Rozdział III – Socjologia, demografia, czyli aspekt społeczny i kulturowy w procesach transformacji cyberprzestrzeni

Rozdział IV –  Zrównoważony rozwój wyzwaniem wobec edukacji, sportu i turystyki,

Rozdział V – Ekologia, ochrona środowiska oraz aspekt architektoniczny w kontekście zrównoważonego rozwoju;

Rozdział VI – Multidimensional nature of sustainable development

Rozdział VII – Сталий розвиток – проблема інтердисциплінарна