Zaznacz stronę

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH – GALERIA

Podstawy kompozycji – prowadzenie dr Gabriela Habrom-Rokosz

PRACOWNIA FOTOGRAFII – TEMAT – MARTWA NATURA – dr Gabriela Habrom-Rokosz

Prace studentów dr Karoliny Stanieczek

Licencjacka pracownia artystyczna III rok – prowadzenie dr Magdalena Gogół-Peszke

Podstawy teorii barwy – prowadzenie dr Magdalena Gogół-Peszke

Sztuka w przestrzeni publicznej – prowadzenie dr Magdalena Gogół-Peszke

Projektowanie graficzne: kompozycje równoważne – dr hab. Kazimierz Frączek​

Projektowanie graficzne: DTP-przygotowanie do druku: rozkładówka – książka, płyta – dr hab. Kazimierz Frączek

DTP-przygotowanie do druku: plakat – dr hab. Kazimierz Frączek