Zaznacz stronę

KADRA DYDAKTYCZNA

iNSTYTUT ARCHITEKTURY - EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Magdalena Gogół PWSZ w Raciborzu
Instytut Architektury - Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
Gabriela Habrom-Rokosz
Instytut Architektury - Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
Wiesława Ostrowska PWSZ w Raciborzu
Instytut Architektury - Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
Instytut Architektury - Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
Instytut Architektury - Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
Instytut Architektury - Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych