Zaznacz stronę
  • Włodarczyk – Projekt adaptacji Łaźni Głównej na cele muzealne, Katowice, ul. Kopalniana (współautor), 2014
  • Zubel ­ Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „ Kwartał 50/60 w Salt Lake City (USA) /z A. Dudą/
  • Zubel ­ I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie „Muzeum Kolejnictwa w Ełku” / z A. Dudą, J. Dudą, P. Barczykiem /
  • Zubel ­ II nagroda w Ogólnopolskim konkursie „Zagospodarowanie Placu Garncarskiego w Rzeszowie /wraz ze studentami PWSZ w Raciborzu J. Kruk, N. Siepetowską .