INSTYTUT ARCHITEKTURY

DYREKTOR INSTYTUTU ARCHITEKTURY
dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU ARCHITEKTURY
dr inż. arch. Jarosław Figaszewski