Zaznacz stronę

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA - KARTA PRZEDMIOTÓW


FileAction
Semestr 1 Anatomia 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 1 Biologia człowieka 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 1 Filozofia 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 1 Gimnastyka szkolna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 1 Higiena 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 1 Język angielski 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 1 Lekkoatletyka 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 1 Piłka siatkowa 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 1 Podstawy komunikacji społecznej i pedagogicznej 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 1 Psychologia 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 1 Psychologia rozwojowa 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 1 Pływanie w szkole 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 1 Rytmika i taniec 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 1 Technologia informacyjna (dr Musioł) 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 1 Technologia informacyjna (mgr Ostrowska) 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 2 Anatomia 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 2 Antropologia 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 2 Dydaktyka ogólna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 2 Emisja głosu 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 2 Gimnastyka szkolna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 2 Język angielski 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 2 Koszykówka 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 2 Lekkoatletyka 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 2 Metodyka wychowania fizycznego 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 2 Pedagogika 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 2 Piłka siatkowa 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 2 Psychologia społeczna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 2 Pływanie w szkole 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 2 Zabawy i gry ruchowe 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Antropomotoryka 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Biomechanika 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Edukacja zdrowotna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Fizjologia 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Gimnastyka szkolna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Historia kultury fizycznej 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Język angielski 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Koszykówka 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Lekkoatletyka 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Metodyka wychowania fizycznego 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Piłka nożna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Praktyka asystencka w szkole podstawowej lub gimnazjum 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Przedmiot do wyboru - Piłka nożna halowa 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Przedmiot do wyboru - Samoobrona 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Przedmiot do wyboru - Sporty Zimowe 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 3 Pływanie w szkole 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Antropomotoryka 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Biochemia 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Gimnastyka szkolna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Język angielski 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Lekka atletyka 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Metodologia badań naukowych 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Metodyka wychowania fizycznego 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Obóz letni 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Obóz zimowy 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Ochrona własności intelektualnej 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Pierwsza pomoc przedmedyczna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Piłka nożna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Piłka ręczna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Podstawy edukacji wczesnoszkolnej 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Pływanie i podstawy ratownictwa 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Seminarium dyplomowe 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Teoria i metodyka sportów indywidualnych 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 4 Teoria sportu 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Diagnostyka funkcjonalna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Fizjologia wysiłku fizycznego 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Fizjologia wysiłku fizycznego w treningu sportowym 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Fizjoterapia w odnowie biologicznej 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Masaż klasyczny 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Metodyka i praktyka specjalizacji - Fitness 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Metodyka i praktyka specjalizacji - Piłka siatkowa 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Metodyka i praktyka specjalizacji - Pływanie 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Odnowa biologiczna w sporcie i rekreacji - OB 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Odnowa biologiczna w sporcie i rekreacji -TP 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Praktyka ciągła w szkole podstawowej 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Praktyka śródroczna w gimnazjum 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Psychologia sportu 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Seminarium dyplomowe 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Technikirelaksacji 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Teoretyczne podstawy treningu personalnego 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Teoria i metodyka sportów zespołowych 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Teoria trening sportowego 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Teoria treningu sportowego w treningu personalnym 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Traumatologia sportu 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Trening personalny - Crossfit 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Trening personalny - Medicalfit 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Trening personalny - Trening funkcjonalny 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Wykłady monograficzne 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Zarządzanie i marketing w sporcie IT 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Żywienie i odnowa biologiczna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 5 Żywienie sportowca 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Anatomia palpacyjna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Masaż sportowy 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Metodyka i praktyka specjalizacji - Fitness 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Metodyka i praktyka specjalizacji - Piłka siatkowa 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Metodyka i praktyka specjalizacji - Pływanie 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Odnowa biologiczna w sporcie i rekreacji -TP 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Organizacja i prawo w oświacie 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Praktyka specjalizacyjna - Pływanie 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Praktyka specjalizacyjna - IT, TP 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Praktyka specjalizacyjna - OB 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Praktyka śródroczna w szkole podstawowej 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Seminarium dyplomowe 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Sport ludzi III wieku 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Teoretyczne podstawy treningu personalnego 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Teoria wychowania fizycznego 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Trening funkcjonalny w sporcie i rehabilitacji 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Trening personalny - Crossfit 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Trening personalny - Medicalfit 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Trening personalny - Trening funkcjonalny 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Wykłady monograficzne 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Zarządzanie i marketing w sporcie TP 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Żywienie i odnowa biologiczna 2017-2018.pdf  Download 
Semestr 6 Żywienie sportowca dietetyka, suplementacja i poradnictwo żywieniowe 2017-2018.pdf  Download