Zaznacz stronę

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA - WŁADZE

DYREKTOR INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA
dr Marek Sroka

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA
dr Andrzej Samołyk

KIEROWNIK STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
dr Agnieszka Kosmol-Żok

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA
dr Ewelina Kolarczyk