Zaznacz stronę

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA - WŁADZE

DYREKTOR INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA
dr Marek Sroka

dr Andrzej Samołyk

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA
dr Andrzej Samołyk

dr Agnieszka Kosmol-Żok

KIEROWNIK STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
dr Agnieszka Kosmol-Żok

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA
mgr Elżbieta Kania