Zaznacz stronę

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA - WŁADZE

DYREKTOR INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ
dr Marcin Kunicki

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ
dr Danuta Nowosielska-Swadźba