Zaznacz stronę

CZESKO-POLSKIE CENTRUM LEKSYKOGRAFICZNE to międzynarodowy grant badawczy koordynowany przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu. W jego ramach realizowany jest przez pracowników Zakładu Filologii Słowiańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu projekt badawczy pod nazwą TERMINOLOGIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Mieczysław Balowski.

            Głównym celem projektu jest założenie centrów leksykograficznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu i w Uniwersytecie Palackiego Ołomuńcu. W ramach prac raciborskiego Centrum zostaną opracowane polsko-czeskie słowniki terminów, używanych przez służby ratownicze włączane do akcji Zintegrowanego Systemu Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych na terenach przygranicznych Polski i Czech (np. centrum zarządzania kryzysowego, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, służby celne, straż graniczna, policja itp.), a także zostaną zorganizowane kursy dla przedstawicieli tych służb o komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

            W ramach działań Centrum odbędą się również dwie konferencje naukowe z udziałem przedstawicieli wyżej wspomnianych służb.

            Beneficjentami grantu będą z jednej strony pracownicy wyżej wspomnianych służb (kursy, słownik), z drugiej studenci slawistyki ośrodka raciborskiego i ołomunieckiego (udział w pracach grantu, konferencja), ale nie tylko, także i innych ośrodków akademickich w Polsce i w Czechach.

Szczegółowe informacje na stronie: www.cz-pl-centrum-leksykograficzne.eu