PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

Decyzją kierownika projektu dr D. Vogela termin składania wniosków został wydłużony do końca marca – dot. wniosków studenckich.