Zaznacz stronę
- język angielski - nauka od poziomu komunikatywnego

FileAction
2014-2017 2014-2017 Efekty kształcenia.pdf  Download 
2014-2017 2014-2017 Programy studiow PWSZ w Raciborzu - filologia angielska.pdf  Download 
2014-2017 FA-10 Literatura powszechna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-11 Glottodydaktyka (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-12a Seminarium licencjackie - jezykoznawstwo (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-12b Seminarium licencjackie - literaturoznawstwo (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-13 Wychowanie fizyczne (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-14 Technologia informacyjna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-15 Pomoc przedlekarska (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-16 Encyklopedia prawa (2014-2017) bez kryteriów oceny.pdf  Download 
2014-2017 FA-17 Przysposobienie biblioteczne (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-18 Szkolenie BHP z elementami ergonomii (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-1a PNJA-nauczanie wymowy (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-1b PNJA-nauczanie słownictwa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-1c PNJA-mówienie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-1d PNJA-gramatyka praktyczna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-1e PNJA-słuchanie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-1f PNJA-pisanie akademickie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-1g PNJA-czytanie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-2a PNJniemiecki (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-2b PNJczeski (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-2c PNJrosyjski (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-3 Historia literatury angielskiej i amerykańskiej (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-4 Gramatyka opisowa języka angielskiego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-5a Realioznawstwo angielskiego obszaru językowego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-5b Realioznawstwo angielskiego obszaru językowego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-6 Wstęp do językoznawstwa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-7 Wstęp do literaturoznawstwa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-8 Historia języka angielskiego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-9 Gramatyka kontrastywna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-19 Etyka biznesu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-20 Korespondencja służbowa i handlowa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-21 Preparacja translatorska (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-22 Translatoryka i edycja tekstu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-23 Język biznesu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-24 Terminologia ekonomiczna i prawnicza (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-25 Przedsiębiorczość i projekty europejskie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-26 Komunikacja międzykulturowa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-27 Public relations (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-28 Praktyka biznesowa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-19 Psychologia (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-20 Pedagogika (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-21 Dydaktyka (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-22 Emisja głosu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-23 Prawo oświatowe (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-24 Komunikacja społeczna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-25 Praktyka-moduł 2 (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-26 Praktyka-moduł 3 (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-19 Lingwistyka tekstu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-20 Stylistyka praktyczna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-21 Preparacja translatorska (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-22 Translatoryka i edycja tekstu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-23 Translatoryka tekstu artystycznego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-24 Analiza przekładu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-25 Lingworealioznawstwo (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-26 Gramatyka opisowa języka polskiego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-27 Język biznesu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-28 Praktyka instytucjonalna (2014-2017).pdf  Download 
2015-2018 FA-10a Seminarium licencjackie - jezykoznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-10b Seminarium licencjackie - literaturoznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-11 Wychowanie fizyczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-12 Technologia informacyjna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-13 Pomoc przedlekarska (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-14 Encyklopedia prawa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-15 Przysposobienie biblioteczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-16 Szkolenie BHP z elementami ergonomii (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-1a PNJA-nauczanie wymowy (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-1b PNJA-nauczanie słownictwa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-1c PNJA-mówienie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-1d PNJA-gramatyka praktyczna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-1e PNJA-słuchanie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-1f PNJA-pisanie akademickie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-1g PNJA-czytanie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-2a PNJniemiecki (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-2b PNJczeski (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-2c PNJrosyjski (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-3 Historia literatury angielskiej i amerykańskiej (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-4 Gramatyka opisowa języka angielskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-5a Realioznawstwo angielskiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-5b Realioznawstwo angielskiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-6 Praktyczne aspekty językoznawstwa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-7 Praktyczne aspekty literaturoznawstwa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-8 Historia języka angielskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-9 Gramatyka kontrastywna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-17 Etyka biznesu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-18 Translatoryczne kręgi tematyczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-19 Korespondencja służbowa i handlowa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-20 Preparacja translatorska (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-21 Translatoryka i edycja tekstu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-22 Język administracji i biznesu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-23 Terminologia ekonomiczna i prawnicza (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-24 Przedsiębiorczość i projekty europejskie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-25 Komunikacja międzykulturowa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-26 Public relations (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-27 Techniki samokształcenia (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-28 Praktyka biznesowa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-17 Psychologia (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-18 Pedagogika (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-19 Dydaktyka (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-20 Emisja głosu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-21 Komputer w pracy nauczyciela (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-22 Prawo oświatowe (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-23 Komunikacja społeczna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-24 Praktyka-moduł 2 (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-25 Praktyka-moduł 3 (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-17 Translatoryczne kręgi tematyczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-18 Stylistyka praktyczna 2015-2018.pdf  Download 
2015-2018 FAT-19 Preparacja translatorska (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-20 Translatoryka i edycja tekstu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-21 Translatoryka tekstu artystycznego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-22 Analiza przekładu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-23 Lingworealioznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-24 Gramatyka opisowa języka polskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-25 Język administracji i biznesu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-26 Techniki samokształcenia (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-27 Praktyka instytucjonalna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 Programy studiow PWSZ w Raciborzu - filologia angielska 2015-2018.pdf  Download 
2016-2019 2016-2019 filologia angielska.xls  Download 
2016-2019 FA-11.pdf  Download 
2016-2019 FA-1a.pdf  Download 
2016-2019 FA-1b.pdf  Download 
2016-2019 FA-1c.pdf  Download 
2016-2019 FA-1d.pdf  Download 
2016-2019 FA-1e.pdf  Download 
2016-2019 FA-1f.pdf  Download 
2016-2019 FA-1g.pdf  Download 
2016-2019 FA-2a.pdf  Download 
2016-2019 FA-2b.pdf  Download 
2016-2019 FA-2c.pdf  Download 
2016-2019 FA-3.pdf  Download 
2016-2019 FA-4.pdf  Download 
2016-2019 FA-5.pdf  Download 
2016-2019 FA-6.pdf  Download 
2016-2019 FA-7.pdf  Download 
2016-2019 FA-8a.pdf  Download 
2016-2019 FA-8b.pdf  Download 
2016-2019 FAB-15.pdf  Download 
2016-2019 FAB-16.pdf  Download 
2016-2019 FAB-17.pdf  Download 
2016-2019 FAB-18.pdf  Download 
2016-2019 FAB-19.pdf  Download 
2016-2019 FAB-20.pdf  Download 
2016-2019 FAB-21.pdf  Download 
2016-2019 FAB-22.pdf  Download 
2016-2019 FAB-23.pdf  Download 
2016-2019 FAB-24.pdf  Download 
2016-2019 FAB-25.pdf  Download 
2016-2019 FAB-26.pdf  Download 
2016-2019 FAN-15.pdf  Download 
2016-2019 FAN-16.pdf  Download 
2016-2019 FAN-17.pdf  Download 
2016-2019 FAN-18.pdf  Download 
2016-2019 FAN-19.pdf  Download 
2016-2019 FAN-20.pdf  Download 
2016-2019 FAN-21.pdf  Download 
2016-2019 FAN-22.pdf  Download 
2016-2019 FAN-23.pdf  Download 
2016-2019 FAT-15.pdf  Download 
2016-2019 FAT-16.pdf  Download 
2016-2019 FAT-17.pdf  Download 
2016-2019 FAT-18.pdf  Download 
2016-2019 FAT-19.pdf  Download 
2016-2019 FAT-20.pdf  Download 
2016-2019 FAT-21.pdf  Download 
2016-2019 FAT-22(1).pdf  Download 
2016-2019 FAT-22.pdf  Download 
2016-2019 FAT-23.pdf  Download 
2016-2019 FAT-24.pdf  Download 
2016-2019 FAT-25.pdf  Download 
2017-2020 FA 1a.docx  Download 
2017-2020 FA 5 2017 - 2020 (PN).doc  Download 
2017-2020 FA 5.doc  Download 
2017-2020 FA 8a sem 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 FA 8b.doc  Download 
2017-2020 FA-13.doc  Download 
2017-2020 FA-1a.doc  Download 
2017-2020 FA-1d.doc  Download 
2017-2020 FA-1e PNJA-słuchanie.doc  Download 
2017-2020 FA-1f PNJA-pisanie akademickie.doc  Download 
2017-2020 FA-1g PNJA-czytanie.doc  Download 
2017-2020 FA-3.doc  Download 
2017-2020 FA-4 Gramatyka opisowa języka angielskiego (2016-2019).docx  Download 
2017-2020 FA-4 Gramatyka opisowa języka angielskiego.doc  Download 
2017-2020 FA-6.doc  Download 
2017-2020 FA-7 Praktyczne aspekty literaturoznawstwa.doc  Download 
2017-2020 FA1c 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 FAB 16.doc  Download 
2017-2020 FAB 18 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 FAB-20.docx  Download 
2017-2020 FAB-23 Komunikacja międzykulturowa.docx  Download 
2017-2020 FAB-26.doc  Download 
2017-2020 FAB25 samokszt 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 FAN 17 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 FAN 22 moduł 2 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 FAN 23 moduł 3 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 FAT 16.docx  Download 
2017-2020 FAT 17 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 FAT 18 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 FAT-15 Translatorskie kręgi tematyczne.doc  Download 
2017-2020 FAT-16 Stylistyka praktyczna.doc  Download 
2017-2020 FAT-19.docx  Download 
2017-2020 FAT-20.doc  Download 
2017-2020 FAT-21 Lingworealioznawstwo.doc  Download 
2017-2020 FAT-22 Gramatyka opisowa języka polskiego.doc  Download 
2017-2020 FAT-23.docx  Download 
2017-2020 FAT-25 Praktyka instytucjonalna.docx  Download 
2017-2020 FAT24 samokszt 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 TRANSLATORYCZNE KRĘGI TEMATYCZNE (2017 -2020) FAB.doc  Download 
2018-2021 FA-1a.doc  Download 
2018-2021 FA-1c.doc  Download 
2018-2021 FA-1d.docx  Download 
2018-2021 FA-1e.doc  Download 
2018-2021 FA-1f.doc  Download 
2018-2021 FA-1g.doc  Download 
2018-2021 FA-1h.doc  Download 
2018-2021 FA-3.doc  Download 
2018-2021 FA-4 Gramatyka opisowa języka angielskiego 2018-2021.docx  Download 
2018-2021 FA-5.doc  Download 
2018-2021 FA-6.doc  Download 
2018-2021 FA-7 Praktyczne aspekty literaturoznawstwa.doc  Download 
2018-2021 FA-8.doc  Download 
2018-2021 FA-9a.doc  Download 
2018-2021 FA-9b.doc  Download 
2018-2021 FAN-18.doc  Download 
2018-2021 FAT-17.doc  Download 
2018-2021 FAT-18.docx  Download 
2018-2021 FAT-20.doc  Download 
2018-2021 FAT-26.doc  Download 
2018-2021 Korespondencja służbowa i handlowa 2018 filologia angielska.docx  Download 
2018-2021 Stylistyka praktyczna 2018.docx  Download 
2018-2021 karta dydaktyka dla FA 2018.doc  Download 
2018-2021 karta gramatyka praktyczna dla FA 2018.doc  Download 
2018-2021 karta słownictwo 2018.doc  Download 
2019-2022 F-10fa.docx  Download 
2019-2022 F-11faj.doc  Download 
2019-2022 F-11fal.docx  Download 
2019-2022 F-15fa.doc  Download 
2019-2022 F-1a.fa.doc  Download 
2019-2022 F-1b.fa.doc  Download 
2019-2022 F-1c.fa.doc  Download 
2019-2022 F-1dfa.doc  Download 
2019-2022 F-1efa.doc  Download 
2019-2022 F-1ffa.doc  Download 
2019-2022 F-2b.fa.doc  Download 
2019-2022 F-2c.fa.doc  Download 
2019-2022 F-3fa.doc  Download 
2019-2022 F-4fa.doc  Download 
2019-2022 F-5fa.doc  Download 
2019-2022 F-6fa.doc  Download 
2019-2022 F-7fa.docx  Download 
2019-2022 F-8fa.doc  Download 
2019-2022 F-9fa.doc  Download 
2019-2022 FB-18fa.doc  Download 
2019-2022 FB-26fa.doc  Download 
2019-2022 FN-18fa. 2019-2022.doc  Download 
2019-2022 FN-18fa.doc  Download 
2019-2022 FN-19fa.doc  Download 
2019-2022 FN-20fa.doc  Download 
2019-2022 FN-21 fa. 2019-2022.docx  Download 
2019-2022 FN-23fa.doc  Download 
2019-2022 FN-24fa.doc  Download 
2019-2022 FO-19fa.doc  Download 
2019-2022 FO-20fa.docx  Download 
2019-2022 FO-21fa.doc  Download 
2019-2022 FO-23fa.doc  Download 
2019-2022 FT-18fa.doc  Download 
2019-2022 FT-19fa.doc  Download 
2019-2022 FT-20fa.doc  Download 
2019-2022 FT-21fa.doc  Download 
2019-2022 FT-23fa.doc  Download 
2019-2022 FT-25fa.docx  Download 
2019-2022 FT-26fa.docx  Download 
2019-2022 dydaktyka fa. 2019-2022.doc  Download 
2020-2023 F-10 fa. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 F-11a fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-11b fa. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 F-12 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-13 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-14 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-15 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-1a. fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-1b. fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-1c. fa. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 F-1d. fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-1e. fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-1f. fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-1g fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-2a fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-2b fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-2c fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-3 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-4 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-5 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-6 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-7 fa. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 F-8 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-9 fa. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FB-18 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FB-21 fa.2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FB-25 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FN-18 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FN-19 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FN-20 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FN-21 fa. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FN-22 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FN-23 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FO-19 fa. 2020-2923.doc  Download 
2020-2023 FO-20 fa. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FO-21 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FO-23 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FT-18 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FT-19 FA.2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FT-20 fa. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FT-22 fa. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FT-23 fa. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FT-24 fa. 2020-2023.docx  Download 
2021-2024 F-10 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-11 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-12 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-13 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-14 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-16 fa. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 F-17 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-17a fa. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 F-19 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-1a fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-1b fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-1c fa. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 F-1d fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-1e fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-1f fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-1g fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-20 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-21 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-2b fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-2c fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-3 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-4 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-5 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-6 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-7 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-8 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-9 fa. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 FB-23 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FB-24 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FB-25 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FB-26 fa. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 FB-27 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FB-28 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FB-29 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FB-30 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FN-23 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FN-24 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FN-25 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FN-26 fa. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 FN-27 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FO-24 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FO-25 fa. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 FO-26 fa. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 FO-27 fa. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 FO-28 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FT-23 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FT-24 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FT-25 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FT-26 fa. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 FT-27 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FT-28 fa. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 FT-29 fa. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 f-15 Fa. 2021-2024.docx.doc  Download 
F-12 fa. 2020-2023.doc  Download 
F-18 fa. 2021-2024.doc  Download 
FB-24 fa. 2021-2024.docx  Download 

 

- język niemiecki - nauka od poziomu komunikatywnego

FileAction
2014-2017 2014-2017 Efekty kształcenia.pdf  Download 
2014-2017 2014-2017 Programy studiow PWSZ w Raciborzu - filologia germańska.pdf  Download 
2014-2017 FG-10 Literatura powszechna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-11 Glottodydaktyka (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-12a Seminarium licencjackie-językoznawstwo (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-12b Seminarium licencjackie-literaturoznawstwo (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-13 Wychowanie fizyczne (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-14 Technologia informacyjna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-15 Pomoc przedlekarska (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-16 Encyklopedia prawa (2014-2017) bez kryteriów oceny.pdf  Download 
2014-2017 FG-17 Przysposobienie biblioteczne (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-18 Szkolenie BHP z elementami ergonomii (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-1a PNJN-mówienie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-1b PNJN-słuchanie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-1c PNJN-czytanie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-1d PNJN-pisanie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-1e PNJN-gramatyka praktyczna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-2a PNJangielski (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-2b PNJczeski (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-2c PNJrosyjski (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-3 Historia literatury niemieckojęzycznej (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-4 Gramatyka opisowa języka niemieckiego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-5a Realioznawstwo niemieckiego obszaru językowego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-5b Realioznawstwo niemieckiego obszaru językowego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-6 Wstęp do językoznawstwa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-7 Wstęp do literaturoznawstwa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-8 Historia języka niemieckiego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-9 Gramatyka kontrastywna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-19 Etyka biznesu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-20 Korespondencja służbowa i handlowa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-21 Preparacja translatorska (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-22 Translatoryka i edycja tekstu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-23 Język biznesu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-24 Terminologia ekonomiczna i prawnicza (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-25 Przedsiębiorczość i projekty europejskie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-26 Komunikacja międzykulturowa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-27 Public relations (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-28 Praktyka biznesowa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-19 Psychologia (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-20 Pedagogika (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-21 Dydaktyka (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-22 Emisja głosu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-23 Prawo oświatowe (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-24 Komunikacja społeczna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-25 Praktyka-moduł 2 (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-26 Praktyka-moduł 3 (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-19 Lingwistyka tekstu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-20 Stylistyka praktyczna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-21 Preparacja translatorska (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-22 Translatoryka i edycja tekstu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-23 Translatoryka tekstu artystycznego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-24 Analiza przekładu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-25 Lingworealioznawstwo (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-26 Gramatyka opisowa języka polskiego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-27 Język biznesu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-28 Praktyka instytucjonalna (2014-2017).pdf  Download 
2015-2018 FG-10a Seminarium licencjackie-językoznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-10b Seminarium licencjackie-literaturoznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-11 Wychowanie fizyczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-12 Technologia informacyjna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-13 Pomoc przedlekarska (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-14 Encyklopedia prawa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-15 Przysposobienie biblioteczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-16 Szkolenie BHP z elementami ergonomii (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-1a PNJN-mówienie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-1b PNJN-słuchanie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-1c PNJN-czytanie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-1d PNJN-pisanie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-1e PNJN-gramatyka praktyczna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-2a PNJangielski (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-2b PNJczeski (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-2c PNJrosyjski (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-3 Historia literatury niemieckojęzycznej (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-4 Gramatyka opisowa języka niemieckiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-5a Realioznawstwo niemieckiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-5b Realioznawstwo niemieckiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-6 Praktyczne aspekty językoznawstwa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-7 Praktyczne aspekty literaturoznawstwa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-8 Historia języka niemieckiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-9 Gramatyka kontrastywna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-17 Etyka biznesu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-18 Translatoryczne kręgi tematyczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-19 Korespondencja służbowa i handlowa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-20 Preparacja translatorska (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-21 Translatoryka i edycja tekstu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-22 Język administracji i biznesu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-23 Terminologia ekonomiczna i prawnicza (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-24 Przedsiębiorczość i projekty europejskie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-25 Komunikacja międzykulturowa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-26 Public relations (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-27 Techniki samokształcenia (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-28 Praktyka biznesowa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-17 Psychologia (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-18 Pedagogika (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-19 Dydaktyka (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-20 Emisja głosu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-21 Komputer w pracy nauczyciela (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-22 Prawo oświatowe (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-23 Komunikacja społeczna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-24 Praktyka-moduł 2 (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-25 Praktyka-moduł 3 (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-17 Translatoryczne kręgi tematyczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-18 Stylistyka praktyczna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-19 Preparacja translatorska (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-20 Translatoryka i edycja tekstu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-21 Translatoryka tekstu artystycznego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-22 Analiza przekładu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-23 Lingworealioznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-24 Gramatyka opisowa języka polskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-25 Język administracji i biznesu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-26 Techniki samokształcenia (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-27 Praktyka instytucjonalna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 Programy studiow PWSZ w Raciborzu - filologia germańska 2015-2018.pdf  Download 
2016-2019 2016-2019 filologia germańska.xls  Download 
2017-2020 Dydaktyka FG.doc  Download 
2017-2020 FG PR.docx  Download 
2017-2020 FG kom mi ę.docx  Download 
2017-2020 FG kom społ.docx  Download 
2017-2020 FG pis.docx  Download 
2017-2020 FG real.docx  Download 
2017-2020 FG tra kr tem.docx  Download 
2017-2020 FG-1b PNJN-słuchanie (2017-2020).doc  Download 
2017-2020 FG-3 Historia literatury (2017-2020).doc  Download 
2017-2020 FG-7 Praktyczne aspekty lit. (2017-2020).doc  Download 
2017-2020 FGB prepar tr .docx  Download 
2017-2020 FGB trans i ed biz.docx  Download 
2017-2020 FGN-20 Prawo oświatowe (2017-2020).doc  Download 
2017-2020 FGT prepar tr.docx  Download 
2017-2020 FGT tra art.docx  Download 
2017-2020 FGT trans i ed.docx  Download 
2017-2020 FGT-16 Stylistyka praktyczna (2017-2020).doc  Download 
2017-2020 Historia języka niemieckiego FG.doc  Download 
2017-2020 KP - Terminologia ekonomiczna i prawnicza FG_(2017-2020).doc  Download 
2017-2020 PNJN - mówienie FG.doc  Download 
2017-2020 PNJN FG czyt, gram. prakt.doc  Download 
2017-2020 Praktyka instytucjonalna FG.doc  Download 
2017-2020 Techniki samokształcenia FG.doc  Download 
2017-2020 kp.etyka.FG2017-20jb.docx  Download 
2017-2020 kp.jbizn.FG.2017-20t.docx  Download 
2017-2020 kp.jbizn.FG2017-20jb.docx  Download 
2017-2020 kp.jezykozn.FG.2017-20.docx  Download 
2017-2020 kp.koresp.FG.2017-20.docx  Download 
2017-2020 kp.sem.lic.FG2017-20.docx  Download 
2017-2020 kp.sem.lic.FG2017-20lit..docx  Download 
2017-2020 kp_gr.opis.FG2017-20.docx  Download 
2017-2020 narzędzia mult.w pr.naucz. FG.docx  Download 
2018-2021 FNB-22.2018.DOCX  Download 
2018-2021 JN-1.2018.DOC  Download 
2018-2021 JN-3.2018.DOC  Download 
2018-2021 JN-4.2018.DOCX  Download 
2018-2021 JN-5.2018.DOCX  Download 
2018-2021 JN-6.2018.DOCX  Download 
2018-2021 JN-7.2018.DOC  Download 
2018-2021 JN-9aa.2018.DOCX  Download 
2018-2021 JN-9b.2018.DOCX  Download 
2018-2021 JN.Etyka.bizn.jb.docx  Download 
2018-2021 JNB-18.2018.DOCX  Download 
2018-2021 JNB-20.2018.DOCX  Download 
2018-2021 JNB-20_2018.doc  Download 
2018-2021 JNB-21.2018.DOCX  Download 
2018-2021 JNB-23.2018.DOC  Download 
2018-2021 JNB-24.2018.DOC  Download 
2018-2021 JNB-26.2018.DOC  Download 
2018-2021 JNN-20.2018.DOCX  Download 
2018-2021 JNN-23.2018.DOC  Download 
2018-2021 JNN-24.2018.DOC  Download 
2019-2022 F-10fg.doc  Download 
2019-2022 F-11 fg.docx  Download 
2019-2022 F-14fg.doc  Download 
2019-2022 F-15fg.doc  Download 
2019-2022 F-1fg.doc  Download 
2019-2022 F-2c.fg.doc  Download 
2019-2022 F-2fg.doc  Download 
2019-2022 F-3fg.doc  Download 
2019-2022 F-4fg.docx  Download 
2019-2022 F-5fg.doc  Download 
2019-2022 F-6fg.fg  Download 
2019-2022 F-7fg.docx  Download 
2019-2022 F-8fg.docx  Download 
2019-2022 F-9fg.doc  Download 
2019-2022 FB-18fg.docx  Download 
2019-2022 FB-19fg.doc  Download 
2019-2022 FB-20fg.doc  Download 
2019-2022 FB-21fg.docx  Download 
2019-2022 FB-22fg.doc  Download 
2019-2022 FB-23fg.docx  Download 
2019-2022 FB-24fg.doc  Download 
2019-2022 FB-25fg.doc  Download 
2019-2022 FB-26fg.doc  Download 
2019-2022 FN-18fg. 2019-2022.doc  Download 
2019-2022 FN-18fg.doc  Download 
2019-2022 FN-19 fg.doc  Download 
2019-2022 FN-20fg.doc  Download 
2019-2022 FN-21 fg. 2019-2022.docx  Download 
2019-2022 FN-23fg.doc  Download 
2019-2022 FO-18fg.doc  Download 
2019-2022 FO-19fg.docx  Download 
2019-2022 FO-20fg.doc  Download 
2019-2022 FO-21fg.doc  Download 
2019-2022 FO-22fg.doc  Download 
2019-2022 FO-23fg.doc  Download 
2019-2022 FT-18fg.docx  Download 
2019-2022 FT-19fg.docx  Download 
2019-2022 FT-20fg.docx  Download 
2019-2022 FT-21fg.doc  Download 
2019-2022 FT-22fg.doc  Download 
2019-2022 FT-23fg.doc  Download 
2019-2022 FT-25fg.docx  Download 
2019-2022 FT-26fg.doc  Download 
2019-2022 dydaktyka fg. 2019-2022.docx  Download 
2020-2023 F-1 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-10 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-11 fg. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 F-13 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-14 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-15 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-2a fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-2b fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-2c fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-3 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-4 fg. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 F-5 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-6 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 F-7 fg. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 F-8 fg. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 F-9 fg. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FB-18 fg. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FB-19 fg. 2020-2023 (2).docx  Download 
2020-2023 FB-20 fg.2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FB-21.fg. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FB-22 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FB-23 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FB-24 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FB-25 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FN-18 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FN-19 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FN-20 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FN-21 fg. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FN-22 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FN-23 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FO-18 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FO-19 fg. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FO-20 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FO-21 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FO-22 fg. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FO-23 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FT-18 fg. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FT-19 fg. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FT-20 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FT-21 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FT-22 fg. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 FT-23 fg. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 FT-24 fg. 2020-2023.doc  Download 
2021-2024 Emisja_FN-21.docx  Download 
2021-2024 F-10 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 F-11 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-12 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 F-13 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 F-14 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 F-15 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 F-16 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 F-17 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 F-1a fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-1b fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-1c fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 F-1d fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-1e fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-1f fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 F-1g fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 F-20 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-21 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-27 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 F-2a fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-2b fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-3 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-4 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 F-5 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-6 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-7 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-8 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 F-9 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 FB-23 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 FB-24 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 FB-25 fg.2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FB-26 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 FB-28 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FB-29 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FB-30 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FN-23 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FN-24 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FN-25 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FN-26 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 FN-27 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FO-23 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FO-24 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 FO-25 fg. 2021 2024.doc  Download 
2021-2024 FO-26 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FO-27 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 FO-28 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FT-23 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 FT-24 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 FT-25 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FT-26 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FT-27 fg. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 FT-28 fg. 2021-2024.docx  Download 
2021-2024 FT-29 fg. 2021-2024.doc  Download 
F-12 fg. 2020-2023.doc  Download 
F-18 fg. 2021-2024.doc  Download 
FB-24 fg. 2021-2024.docx  Download 

 

- język czeski - nauka od poziomu podstawowego

FileAction
2015 - 2018 FSC-1 PNJCZ (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-10 Wstęp do językoznawstwa (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-11 Wstep do literaturoznawstwa (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-12 Historia języka czeskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-13 Gramatyka kontrastywna (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-14 Gramatyka opisowa języka polskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-15a Literatura powszechna angielskiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-15b Literatura powszechna niemieckiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-15c Literatura powszechna romańskiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-15d Literatura powszechna słowiańskiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-16 Glottodydaktyka (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-17a Seminarium licencjackie - językoznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-17b Seminarium licencjackie - literaturoznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-18 Wychowanie fizyczne (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-19 Technologia informacyjna (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-2 Podstawy języka czeskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-20 Pomoc przedlekarska (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-21 Przysposobienie biblioteczne (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-22 Szkolenie BHP z elementami ergonomii (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-23 Leksykologia i leksykografia (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-24 Stylistyka praktyczna (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-25 Translatoryka ogólna (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-26 Translatoryka tekstów użytkowych-język biznesu i ekonomii (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-27 Translatoryka tekstów użytkowych-język prawa i język techniczny (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-28 Translatoryka tekstu artystycznego (2014-2017).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-29 Wykład fakultatywny (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-3 Podstawy języka rosyjskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-30 Encyklopedia prawa (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-31 Praktyka filologiczna (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-4a PNJniemiecki (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-4b PNJangielski (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-4c PNJrosyjski (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-5 Historia literatury czeskiej (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-6 Gramatyka opisowa języka czeskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-7 Historia Czech (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-8 Kultura Czech (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 FSC-9 Realioznawstwo Czech (2015-2018).pdf  Download 
2015 - 2018 Programy studiow PWSZ w Raciborzu - filologia słowiańska 2015-2018.pdf  Download 
2016 - 2019 2016-2019 filologia czeska.xls  Download 
2016 - 2019 FC-1.pdf  Download 
2016 - 2019 FC-12.pdf  Download 
2016 - 2019 FC-13.pdf  Download 
2016 - 2019 FC-19.pdf  Download 
2016 - 2019 FC-2.pdf  Download 
2016 - 2019 FC-5.pdf  Download 
2016 - 2019 FC-6.pdf  Download 
2016 - 2019 FC-8.pdf  Download 
2016 - 2019 FC-9.pdf  Download 
2016 - 2019 FCM-22.pdf  Download 
2016 - 2019 FCM-31.pdf  Download 
2016 - 2019 FCM-32.pdf  Download 
2016 - 2019 FCM-33.pdf  Download 
2016 - 2019 FCT-22.pdf  Download 
2016 - 2019 FCT-24.pdf  Download 
2016 - 2019 FCT-25.pdf  Download 
2016 - 2019 FCT-31.pdf  Download 
2018 - 2021 FC Aspekty prawa prasowego i etyki dziennikarskiej 18-21.doc  Download 
2018 - 2021 FC Historia literatury czeskiej 18-21.doc  Download 
2018 - 2021 FC Język reklamy 18-21.doc  Download 
2018 - 2021 FC Praktyczne aspekty literaturoznawstwa 18-21.doc  Download 
2018 - 2021 FC Preparacja translatorska 2018-21.doc  Download 
2018 - 2021 FC Proseminarium - medodologia badań 18-21.doc  Download 
2018 - 2021 FC Realioznawstwo czeskiego obszaru językowego 18-21.doc  Download 
2018 - 2021 FC Retoryka w kominukacji społecznej 18-21.doc  Download 
2018 - 2021 FC Seminarium licencjackie - językoznawstwo 18-21.doc  Download 
2018 - 2021 FC Seminarium licencjackie - literaturoznawstwo 18-21.doc  Download 
2018 - 2021 FC Translatorskie kręgi tematyczne 18-21.doc  Download 
2018 - 2021 FC Translatoryka i edycja tekstu 2018-21.doc  Download 
2018 - 2021 FC-1 Praktyczna nauka języka czeskiego 2018-2021.doc  Download 
2018 - 2021 FC-4 Gramatyka opisowa języka czeskiego.doc  Download 
2018 - 2021 FC-6 Praktyczne aspekty językoznawstwa.doc  Download 
2018 - 2021 FCM-16 Historia mediów.doc  Download 
2018 - 2021 FCM-19 Komunikacja na pograniczu (2018-2021).doc  Download 
2018 - 2021 FCM-20 Język Internetu.doc  Download 
2018 - 2021 FCM-22 Kształtowanie wizerunku publicznego.doc  Download 
2018 - 2021 FCM-23 Warsztat literacki autora tekstu prasowego.doc  Download 
2018 - 2021 FCM-24 Warsztat rzecznika prasowego.doc  Download 
2018 - 2021 FCM-25 Media na pograniczu -prasa, radio, TV (2018-2021).doc  Download 
2018 - 2021 FCM-26 Praktyka medialna.doc  Download 
2018 - 2021 FCT -22 Korespondencja służbowa i handlowa (2018-2021).docx  Download 
2018 - 2021 FCT-19 Analiza przekładu.doc  Download 
2018 - 2021 FCT-20 Stylistyka praktyczna.doc  Download 
2018 - 2021 FCT-21 Język administracji i biznesu (2018-2021).docx  Download 
2018 - 2021 FCT-23 Terminologia ekonomiczna i prawnicza.doc  Download 
2018 - 2021 FCT-24 Język specjalistyczny (2018-2021).docx  Download 
2018 - 2021 FCT-25 Komunikacja na pograniczu (2018-2021).doc  Download 
2018 - 2021 FCT-26 Praktyka instytucjonalna.doc  Download 
2019 - 2022 J-10fc.doc  Download 
2019 - 2022 J-11fc.doc  Download 
2019 - 2022 J-14fc.doc  Download 
2019 - 2022 J-15fc.doc  Download 
2019 - 2022 J-1fc.doc  Download 
2019 - 2022 J-2a.fc.doc  Download 
2019 - 2022 J-2b.fc.doc  Download 
2019 - 2022 J-3fc.doc  Download 
2019 - 2022 J-4fc.docx  Download 
2019 - 2022 J-5fc.doc  Download 
2019 - 2022 J-6fc.doc  Download 
2019 - 2022 J-7fc.doc  Download 
2019 - 2022 J-8fc.doc  Download 
2019 - 2022 J-9fc.doc  Download 
2019 - 2022 JB-18 fc.docx  Download 
2019 - 2022 JB-19 fc.doc  Download 
2019 - 2022 JB-20 fc.doc  Download 
2019 - 2022 JB-21fc.docx  Download 
2019 - 2022 JB-22 fc.doc  Download 
2019 - 2022 JB-23 fc.doc  Download 
2019 - 2022 JB-24 fc.doc  Download 
2019 - 2022 JB-25 fc.doc  Download 
2019 - 2022 JB-26fc.doc  Download 
2019 - 2022 JO- 18fc.doc  Download 
2019 - 2022 JO-19 fc.doc  Download 
2019 - 2022 JO-20fc.doc  Download 
2019 - 2022 JO-21fc.doc  Download 
2019 - 2022 JO-22fc.doc  Download 
2019 - 2022 JO-23fc.doc  Download 
2019 - 2022 JT-18fc.doc  Download 
2019 - 2022 JT-19fc.doc  Download 
2019 - 2022 JT-20fc.doc  Download 
2019 - 2022 JT-21fc.doc  Download 
2019 - 2022 JT-22 fc.doc  Download 
2019 - 2022 JT-23fc.doc  Download 
2019 - 2022 JT-25fc.doc  Download 
2019 - 2022 JT-26 fc.doc  Download 
2020 -2023 J-1 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 J-10 fc. 2020-2030.doc  Download 
2020 -2023 J-11 fc. 2020-2030.doc  Download 
2020 -2023 J-13 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 J-14 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 J-15 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 J-2a fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 J-2b fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 J-2c fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 J-3 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 J-4 fc. 2020-2023.docx  Download 
2020 -2023 J-5 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 J-6 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 J-7fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 J-8fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 J-9 fc.2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JB-18 fc. 2020-2023.docx  Download 
2020 -2023 JB-19 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JB-20 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JB-21fc 2020-2023.docx  Download 
2020 -2023 JB-22 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JB-23 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JB-24 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JB-25 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JO -19 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JO- 18 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JO-20 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JO-21 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JO-22 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JO-23 fc 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JT-18 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JT-19 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JT-20 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JT-21 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JT-22 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JT-23 fc. 2020-2023.doc  Download 
2020 -2023 JT-24 fc 2020-2023.doc  Download 
2021 - 2024 J-1 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-10 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-11 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-12 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-13 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-14 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-15 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-16 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-17 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-20 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-21 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-2a fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-2c fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-3 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-4 fc. 2021-2024.docx  Download 
2021 - 2024 J-5 fc. 2021-2024.docx  Download 
2021 - 2024 J-6 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-7 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-8 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 J-9 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JB-24 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JB-25 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JB-26 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JB-27 fc. 2021-2024.docx  Download 
2021 - 2024 JB-28 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JB-29 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JB-31 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JO-24 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JO-25 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JO-26 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JO-27 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JO-28 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JO-29 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JT-24 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JT-25 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JT-26 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JT-27 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JT-28 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JT-29 fc. 2021-2024.doc  Download 
2021 - 2024 JT-30 fc. 2021-2024.doc  Download 
J-12 fc. 2020-2023.doc  Download 
J-18 fc. 2021-2024.doc  Download 
JB-25 fc. 2021-2024.docx  Download 

 

- język angielski - nauka od poziomu podstawowego

FileAction
2016-2019 2016-2019 język angielski.xls  Download 
2016-2019 JA-11.pdf  Download 
2016-2019 JA-1a.pdf  Download 
2016-2019 JA-1b.pdf  Download 
2016-2019 JA-1c.pdf  Download 
2016-2019 JA-1d.pdf  Download 
2016-2019 JA-1e.pdf  Download 
2016-2019 JA-2a.pdf  Download 
2016-2019 JA-2b.pdf  Download 
2016-2019 JA-2c.pdf  Download 
2016-2019 JA-3.pdf  Download 
2016-2019 JA-4.pdf  Download 
2016-2019 JA-5.pdf  Download 
2016-2019 JA-6.pdf  Download 
2016-2019 JA-7.pdf  Download 
2016-2019 JA-8a.pdf  Download 
2016-2019 JA-8b.pdf  Download 
2016-2019 JAB-15.pdf  Download 
2016-2019 JAB-16.pdf  Download 
2016-2019 JAB-17.pdf  Download 
2016-2019 JAB-18.pdf  Download 
2016-2019 JAB-19.pdf  Download 
2016-2019 JAB-20.pdf  Download 
2016-2019 JAB-21.pdf  Download 
2016-2019 JAB-22.pdf  Download 
2016-2019 JAB-23.pdf  Download 
2016-2019 JAB-24.pdf  Download 
2016-2019 JAB-25.pdf  Download 
2016-2019 JAB-26.pdf  Download 
2016-2019 JAN-15.pdf  Download 
2016-2019 JAN-16.pdf  Download 
2016-2019 JAN-17.pdf  Download 
2016-2019 JAN-18.pdf  Download 
2016-2019 JAN-19.pdf  Download 
2016-2019 JAN-20.pdf  Download 
2016-2019 JAN-21.pdf  Download 
2016-2019 JAN-22.pdf  Download 
2016-2019 JAN-23.pdf  Download 
2017-2020 FA 5 2017 - 2020 (PN).doc  Download 
2017-2020 JA -1b słuchanie 2017-2020.doc  Download 
2017-2020 JA 3.doc  Download 
2017-2020 JA 8a sem 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 JA- 1b PNJA-mówienie.doc  Download 
2017-2020 JA-13.doc  Download 
2017-2020 JA-1a.doc  Download 
2017-2020 JA-1c PNJA-czytanie.doc  Download 
2017-2020 JA-1c.doc  Download 
2017-2020 JA-1d PNJA-pisanie.doc  Download 
2017-2020 JA-1e PNJA-gramatyka praktyczna.docx  Download 
2017-2020 JA-4 Gramatyka opisowa języka angielskiego.doc  Download 
2017-2020 JA-6.doc  Download 
2017-2020 JAB 17.docx  Download 
2017-2020 JAB 18 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 JAB 19 2017-2020 (PN).doc  Download 
2017-2020 JAB-20.docx  Download 
2017-2020 JAB-23 Komunikacja międzykulturowa.docx  Download 
2017-2020 JAB-26.doc  Download 
2017-2020 JAN 17 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 JAN 22 moduł 2 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 JAN 23 moduł 3 2017 2020.doc  Download 
2017-2020 JAN-20 Prawo oświatowe (2017-2020).doc  Download 
2017-2020 JA_ PNJA-pisanie.doc  Download 
2018-2021 JA-1_PNJA- kurs podręcznikowy.doc  Download 
2018-2021 JA-1a2018-2021.doc  Download 
2018-2021 JA-1c_2018.docx  Download 
2018-2021 JA-1d PNJA-pisanie akademickie.doc  Download 
2018-2021 JA-1e_2018.doc  Download 
2018-2021 JA-3 Historia literatury angielskojęzycznej.doc  Download 
2018-2021 JA-4 Gramatyka opisowa języka angielskiego 2018-2021.doc  Download 
2018-2021 JA-4 Gramatyka opisowa języka angielskiego 2018-2021.docx  Download 
2018-2021 JA-6.doc  Download 
2018-2021 JA-7 Praktyczne aspekty literaturoznawstwa.docx  Download 
2018-2021 JA-8.doc  Download 
2018-2021 JA-9a Seminarium licencjackie (językoznawstwo) 2018-2021.doc  Download 
2018-2021 JAB-16.doc  Download 
2018-2021 JAB-17.doc  Download 
2018-2021 JAB-19.doc  Download 
2018-2021 JAB-20.doc  Download 
2018-2021 JAB-22.docx  Download 
2018-2021 JAB-26.doc  Download 
2018-2021 JAN-18.doc  Download 
2018-2021 JAN-23 prkt mod 2.doc  Download 
2018-2021 JAN-24 prkt mod 3.doc  Download 
2018-2021 Korespondencja służbowa i handlowa 2018 język angielski.docx  Download 
2018-2021 karta dydaktyka dla JA 2018.doc  Download 
2018-2021 karta gramatyka praktyczna dla JA 2018.doc  Download 
2019-2022 J-10ja.docx  Download 
2019-2022 J-11jaj.doc  Download 
2019-2022 J-11jal.doc  Download 
2019-2022 J-15ja.doc  Download 
2019-2022 J-1ja.doc  Download 
2019-2022 J-2b.ja.doc  Download 
2019-2022 J-2c.ja.doc  Download 
2019-2022 J-3ja.doc  Download 
2019-2022 J-4ja.doc  Download 
2019-2022 J-5ja.doc  Download 
2019-2022 J-6ja.fg  Download 
2019-2022 J-7ja.docx  Download 
2019-2022 J-8ja.doc  Download 
2019-2022 J-9ja.doc  Download 
2019-2022 JB-18ja.doc  Download 
2019-2022 JB-26ja.doc  Download 
2019-2022 JN-18ja. 2019-2022.doc  Download 
2019-2022 JN-18ja.doc  Download 
2019-2022 JN-19 ja.doc  Download 
2019-2022 JN-20ja.doc  Download 
2019-2022 JN-21 ja. 2019-2022.docx  Download 
2019-2022 JN-23ja.doc  Download 
2019-2022 JO-19ja.docx  Download 
2019-2022 JO-20ja.docx  Download 
2019-2022 JO-21ja.doc  Download 
2019-2022 JO-23ja.doc  Download 
2019-2022 JT-18ja.doc  Download 
2019-2022 JT-19ja.doc  Download 
2019-2022 JT-20ja.doc  Download 
2019-2022 JT-21ja.doc  Download 
2019-2022 JT-23ja.doc  Download 
2019-2022 JT-25ja.docx  Download 
2019-2022 JT-26ja.docx  Download 
2019-2022 dydaktyka ja. 2019-2022.doc  Download 
2020-2023 J-1 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 J-10 ja. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 J-11a ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 J-11b ja. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 J-12 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 J-13 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 J-14 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 J-15 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 J-2a ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 J-2b ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 J-2c ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 J-3 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 J-4 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 J-5 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 J-6 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 J-7 ja. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 J-8 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 J-9 ja. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 JB-18 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 JB-21 ja.2020-2023.docx  Download 
2020-2023 JB-25 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 JN-18 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 JN-19 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 JN-20 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 JN-21 ja. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 JN-22 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 JN-23 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 JO-19 ja. 2020-2923.doc  Download 
2020-2023 JO-20 ja. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 JO-21 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 JO-23 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 JT-18 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 JT-19 ja.2020-2023.doc  Download 
2020-2023 JT-20 ja. 2020-2023.doc  Download 
2020-2023 JT-22 ja. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 JT-23 ja. 2020-2023.docx  Download 
2020-2023 JT-24 ja. 2020-2023.docx  Download 
2021-2024 J-1 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-10 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-11 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-12 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-13 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-14 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-15 ja. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 J-16 ja. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 J-17 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-17a ja. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 J-19 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-20 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-21 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-2b ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-2c ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-3 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-4 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-5 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-6 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-7 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-8 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 J-9 ja. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 JB-24 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JB-25 ja. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 JB-26 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JB-27 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JB-28 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JB-29 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JB-30 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JB-31 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JN-24 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JN-25 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JN-26 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JN-27 ja. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 JN-28 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JO-25 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JO-26 ja. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 JO-27 ja. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 JO-28 ja. 2012-204.docx.doc  Download 
2021-2024 JO-29 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JT-24 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JT-25 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JT-26 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JT-27 ja. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 JT-28 ja. 2021-2024.doc  Download 
2021-2024 JT-29 ja. 2021-2024.docx.doc  Download 
2021-2024 JT-30 ja. 2021-2024.doc  Download 
J-12 ja. 2020-2023.doc  Download 
J-18 ja. 2021-2024.doc  Download 
JB-25 ja. 2021-2024.docx  Download 

 

- język niemiecki - nauka od poziomu podstawowego

FileAction
J-12 jn. 2020-2023.doc  Download 
J-18 jn. 2021-2024.doc  Download 
JB-25 jn. 2021-2024.docx  Download 
jn 2016-2019 2016-2019 język niemiecki.xls  Download 
jn 2016-2019 JN-10.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-13.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-1a.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-1b.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-1c.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-1d.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-1e.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-2a.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-3.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-4.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-5.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-6.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-7.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-17.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-18.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-19.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-20.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-24.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-25.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-26.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-27.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-28.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-17.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-18.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-19.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-20.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-21.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-22.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-23.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-24.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-25.pdf  Download 
jn 2017-2020 Dydaktyka JN.doc  Download 
jn 2017-2020 Historia języka niemieckiego JN.doc  Download 
jn 2017-2020 JN PR.docx  Download 
jn 2017-2020 JN kom mię.docx  Download 
jn 2017-2020 JN kom społ.docx  Download 
jn 2017-2020 JN pis.docx  Download 
jn 2017-2020 JN pods tł pis.docx  Download 
jn 2017-2020 JN real.docx  Download 
jn 2017-2020 JN-1a PNJN-mówienie (2017-2020).doc  Download 
jn 2017-2020 JN-3 Historia literatury (2017-2020).doc  Download 
jn 2017-2020 JN-7 Praktyczne aspekty lit. (2017-2020).doc  Download 
jn 2017-2020 JN.J.adm.i.bizn.jb.docx  Download 
jn 2017-2020 JN.Sem.lic.językozn..docx  Download 
jn 2017-2020 JN.Sem.lic.literaturozn..docx  Download 
jn 2017-2020 KP - Terminologia ekonomiczna i prawnicza JN_(2017-2020).doc  Download 
jn 2017-2020 PNJN - mówienie JN.doc  Download 
jn 2017-2020 PNJN JN czyt, gram prakt. zmienione.doc  Download 
jn 2017-2020 kp.etyka.JN2017-20jb.docx  Download 
jn 2017-2020 kp.jbizn.JNB17-20jb.docx  Download 
jn 2017-2020 kp.jezykozn.JN.2017-20.docx  Download 
jn 2017-2020 kp.jturyst.JN2017-20jb.docx  Download 
jn 2017-2020 kp.koresp.JN.2017-20.docx  Download 
jn 2017-2020 kp.tech.negoc..JN2017-20jb.docx  Download 
jn 2017-2020 kp_gr.opis.JN2017-20.docx  Download 
jn 2017-2020 narzędzia mult.w pr.naucz. JN.docx  Download 
jn 2019-2022 J-10jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-11 jn.docx  Download 
jn 2019-2022 J-14jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-15jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-1jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-2c.jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-2jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-3jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-4jn.docx  Download 
jn 2019-2022 J-5jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-6jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-7jn.docx  Download 
jn 2019-2022 J-8jn.docx  Download 
jn 2019-2022 J-9jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JB-18jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JB-19jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JB-20jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JB-21.jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JB-22 jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JB-23jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JB-24jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JB-25jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JB-26jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JN-18jn. 2019-2022.doc  Download 
jn 2019-2022 JN-18jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JN-19jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JN-20jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JN-21 jn. 2019-2022.docx  Download 
jn 2019-2022 JN-23jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JO-18jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JO-19jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JO-20jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JO-21jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JO-22jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JO-23jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JT-18jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JT-19jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JT-20jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JT-21jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JT-22jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JT-23jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JT-25jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JT-26jn.doc  Download 
jn 2019-2022 dydaktyka jn 2019-2022.docx  Download 
jn 2020-2023 J-1 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 J-10 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 J-11 jn. 2020-2023.docx  Download 
jn 2020-2023 J-13 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 J-14 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 J-15 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 J-2a jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 J-2b jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 J-2c jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 J-3 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 J-4 jn. 2020-2023.docx  Download 
jn 2020-2023 J-5 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 J-6 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 J-7 jn. 2020-2023.docx  Download 
jn 2020-2023 J-8 jn. 2020-2023.docx  Download 
jn 2020-2023 J-9 jn. 2020-2023.docx  Download 
jn 2020-2023 JB-18 jn.2020-2023.docx  Download 
jn 2020-2023 JB-19 jn. 2020-2023.docx  Download 
jn 2020-2023 JB-20 jn.2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 JB-21.jn. 2020-2023.docx  Download 
jn 2020-2023 JB-22 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 JB-23 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 JB-24 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 JB-25 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 JN-18 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 JN-19. jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 JN-20 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 JN-21 jn. 2020-2023.docx  Download 
jn 2020-2023 JN-22 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 JN-23 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 JO-18 jn. 2020-2023.doc  Download 
jn 2020-2023 JO-19 jn. 2020-2023.docx  Download 
jn 2020-2023 JO-20 jn. 2020-2023.doc