Zaznacz stronę
Filologia angielska

FileAction
2014-2017 2014-2017 Efekty kształcenia.pdf  Download 
2014-2017 2014-2017 Programy studiow PWSZ w Raciborzu - filologia angielska.pdf  Download 
2014-2017 FA-10 Literatura powszechna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-11 Glottodydaktyka (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-12a Seminarium licencjackie - jezykoznawstwo (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-12b Seminarium licencjackie - literaturoznawstwo (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-13 Wychowanie fizyczne (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-14 Technologia informacyjna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-15 Pomoc przedlekarska (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-16 Encyklopedia prawa (2014-2017) bez kryteriów oceny.pdf  Download 
2014-2017 FA-17 Przysposobienie biblioteczne (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-18 Szkolenie BHP z elementami ergonomii (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-1a PNJA-nauczanie wymowy (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-1b PNJA-nauczanie słownictwa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-1c PNJA-mówienie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-1d PNJA-gramatyka praktyczna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-1e PNJA-słuchanie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-1f PNJA-pisanie akademickie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-1g PNJA-czytanie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-2a PNJniemiecki (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-2b PNJczeski (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-2c PNJrosyjski (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-3 Historia literatury angielskiej i amerykańskiej (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-4 Gramatyka opisowa języka angielskiego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-5a Realioznawstwo angielskiego obszaru językowego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-5b Realioznawstwo angielskiego obszaru językowego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-6 Wstęp do językoznawstwa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-7 Wstęp do literaturoznawstwa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-8 Historia języka angielskiego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FA-9 Gramatyka kontrastywna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-19 Etyka biznesu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-20 Korespondencja służbowa i handlowa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-21 Preparacja translatorska (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-22 Translatoryka i edycja tekstu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-23 Język biznesu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-24 Terminologia ekonomiczna i prawnicza (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-25 Przedsiębiorczość i projekty europejskie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-26 Komunikacja międzykulturowa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-27 Public relations (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAB-28 Praktyka biznesowa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-19 Psychologia (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-20 Pedagogika (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-21 Dydaktyka (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-22 Emisja głosu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-23 Prawo oświatowe (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-24 Komunikacja społeczna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-25 Praktyka-moduł 2 (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAN-26 Praktyka-moduł 3 (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-19 Lingwistyka tekstu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-20 Stylistyka praktyczna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-21 Preparacja translatorska (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-22 Translatoryka i edycja tekstu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-23 Translatoryka tekstu artystycznego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-24 Analiza przekładu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-25 Lingworealioznawstwo (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-26 Gramatyka opisowa języka polskiego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-27 Język biznesu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FAT-28 Praktyka instytucjonalna (2014-2017).pdf  Download 
2015-2018 FA-10a Seminarium licencjackie - jezykoznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-10b Seminarium licencjackie - literaturoznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-11 Wychowanie fizyczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-12 Technologia informacyjna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-13 Pomoc przedlekarska (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-14 Encyklopedia prawa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-15 Przysposobienie biblioteczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-16 Szkolenie BHP z elementami ergonomii (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-1a PNJA-nauczanie wymowy (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-1b PNJA-nauczanie słownictwa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-1c PNJA-mówienie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-1d PNJA-gramatyka praktyczna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-1e PNJA-słuchanie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-1f PNJA-pisanie akademickie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-1g PNJA-czytanie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-2a PNJniemiecki (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-2b PNJczeski (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-2c PNJrosyjski (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-3 Historia literatury angielskiej i amerykańskiej (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-4 Gramatyka opisowa języka angielskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-5a Realioznawstwo angielskiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-5b Realioznawstwo angielskiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-6 Praktyczne aspekty językoznawstwa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-7 Praktyczne aspekty literaturoznawstwa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-8 Historia języka angielskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FA-9 Gramatyka kontrastywna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-17 Etyka biznesu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-18 Translatoryczne kręgi tematyczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-19 Korespondencja służbowa i handlowa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-20 Preparacja translatorska (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-21 Translatoryka i edycja tekstu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-22 Język administracji i biznesu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-23 Terminologia ekonomiczna i prawnicza (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-24 Przedsiębiorczość i projekty europejskie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-25 Komunikacja międzykulturowa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-26 Public relations (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-27 Techniki samokształcenia (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAB-28 Praktyka biznesowa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-17 Psychologia (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-18 Pedagogika (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-19 Dydaktyka (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-20 Emisja głosu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-21 Komputer w pracy nauczyciela (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-22 Prawo oświatowe (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-23 Komunikacja społeczna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-24 Praktyka-moduł 2 (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAN-25 Praktyka-moduł 3 (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-17 Translatoryczne kręgi tematyczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-18 Stylistyka praktyczna 2015-2018.pdf  Download 
2015-2018 FAT-19 Preparacja translatorska (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-20 Translatoryka i edycja tekstu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-21 Translatoryka tekstu artystycznego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-22 Analiza przekładu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-23 Lingworealioznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-24 Gramatyka opisowa języka polskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-25 Język administracji i biznesu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-26 Techniki samokształcenia (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FAT-27 Praktyka instytucjonalna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 Programy studiow PWSZ w Raciborzu - filologia angielska 2015-2018.pdf  Download 
2016-2019 2016-2019 filologia angielska.xls  Download 
2016-2019 FA-11.pdf  Download 
2016-2019 FA-1a.pdf  Download 
2016-2019 FA-1b.pdf  Download 
2016-2019 FA-1c.pdf  Download 
2016-2019 FA-1d.pdf  Download 
2016-2019 FA-1e.pdf  Download 
2016-2019 FA-1f.pdf  Download 
2016-2019 FA-1g.pdf  Download 
2016-2019 FA-2a.pdf  Download 
2016-2019 FA-2b.pdf  Download 
2016-2019 FA-2c.pdf  Download 
2016-2019 FA-3.pdf  Download 
2016-2019 FA-4.pdf  Download 
2016-2019 FA-5.pdf  Download 
2016-2019 FA-6.pdf  Download 
2016-2019 FA-7.pdf  Download 
2016-2019 FA-8a.pdf  Download 
2016-2019 FA-8b.pdf  Download 
2016-2019 FAB-15.pdf  Download 
2016-2019 FAB-16.pdf  Download 
2016-2019 FAB-17.pdf  Download 
2016-2019 FAB-18.pdf  Download 
2016-2019 FAB-19.pdf  Download 
2016-2019 FAB-20.pdf  Download 
2016-2019 FAB-21.pdf  Download 
2016-2019 FAB-22.pdf  Download 
2016-2019 FAB-23.pdf  Download 
2016-2019 FAB-24.pdf  Download 
2016-2019 FAB-25.pdf  Download 
2016-2019 FAB-26.pdf  Download 
2016-2019 FAN-15.pdf  Download 
2016-2019 FAN-16.pdf  Download 
2016-2019 FAN-17.pdf  Download 
2016-2019 FAN-18.pdf  Download 
2016-2019 FAN-19.pdf  Download 
2016-2019 FAN-20.pdf  Download 
2016-2019 FAN-21.pdf  Download 
2016-2019 FAN-22.pdf  Download 
2016-2019 FAN-23.pdf  Download 
2016-2019 FAT-15.pdf  Download 
2016-2019 FAT-16.pdf  Download 
2016-2019 FAT-17.pdf  Download 
2016-2019 FAT-18.pdf  Download 
2016-2019 FAT-19.pdf  Download 
2016-2019 FAT-20.pdf  Download 
2016-2019 FAT-21.pdf  Download 
2016-2019 FAT-22(1).pdf  Download 
2016-2019 FAT-22.pdf  Download 
2016-2019 FAT-23.pdf  Download 
2016-2019 FAT-24.pdf  Download 
2016-2019 FAT-25.pdf  Download 
2019-2022 F-10fa.docx  Download 
2019-2022 F-11faj.doc  Download 
2019-2022 F-11fal.docx  Download 
2019-2022 F-15fa.doc  Download 
2019-2022 F-1a.fa.doc  Download 
2019-2022 F-1b.fa.doc  Download 
2019-2022 F-1c.fa.doc  Download 
2019-2022 F-1dfa.doc  Download 
2019-2022 F-1efa.doc  Download 
2019-2022 F-1ffa.doc  Download 
2019-2022 F-2b.fa.doc  Download 
2019-2022 F-2c.fa.doc  Download 
2019-2022 F-3fa.doc  Download 
2019-2022 F-4fa.doc  Download 
2019-2022 F-5fa.doc  Download 
2019-2022 F-6fa.doc  Download 
2019-2022 F-7fa.docx  Download 
2019-2022 F-8fa.doc  Download 
2019-2022 F-9fa.doc  Download 
2019-2022 FB-18fa.doc  Download 
2019-2022 FB-26fa.doc  Download 
2019-2022 FN-18fa.doc  Download 
2019-2022 FN-19fa.doc  Download 
2019-2022 FN-20fa.doc  Download 
2019-2022 FN-23fa.doc  Download 
2019-2022 FN-24fa.doc  Download 
2019-2022 FO-19fa.doc  Download 
2019-2022 FO-20fa.docx  Download 
2019-2022 FO-21fa.doc  Download 
2019-2022 FO-23fa.doc  Download 
2019-2022 FT-18fa.doc  Download 
2019-2022 FT-19fa.doc  Download 
2019-2022 FT-20fa.doc  Download 
2019-2022 FT-21fa.doc  Download 
2019-2022 FT-23fa.doc  Download 
2019-2022 FT-25fa.docx  Download 
2019-2022 FT-26fa.docx  Download 

 

Filologia germańska

FileAction
2014-2017 2014-2017 Efekty kształcenia.pdf  Download 
2014-2017 2014-2017 Programy studiow PWSZ w Raciborzu - filologia germańska.pdf  Download 
2014-2017 FG-10 Literatura powszechna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-11 Glottodydaktyka (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-12a Seminarium licencjackie-językoznawstwo (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-12b Seminarium licencjackie-literaturoznawstwo (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-13 Wychowanie fizyczne (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-14 Technologia informacyjna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-15 Pomoc przedlekarska (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-16 Encyklopedia prawa (2014-2017) bez kryteriów oceny.pdf  Download 
2014-2017 FG-17 Przysposobienie biblioteczne (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-18 Szkolenie BHP z elementami ergonomii (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-1a PNJN-mówienie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-1b PNJN-słuchanie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-1c PNJN-czytanie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-1d PNJN-pisanie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-1e PNJN-gramatyka praktyczna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-2a PNJangielski (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-2b PNJczeski (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-2c PNJrosyjski (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-3 Historia literatury niemieckojęzycznej (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-4 Gramatyka opisowa języka niemieckiego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-5a Realioznawstwo niemieckiego obszaru językowego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-5b Realioznawstwo niemieckiego obszaru językowego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-6 Wstęp do językoznawstwa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-7 Wstęp do literaturoznawstwa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-8 Historia języka niemieckiego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FG-9 Gramatyka kontrastywna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-19 Etyka biznesu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-20 Korespondencja służbowa i handlowa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-21 Preparacja translatorska (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-22 Translatoryka i edycja tekstu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-23 Język biznesu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-24 Terminologia ekonomiczna i prawnicza (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-25 Przedsiębiorczość i projekty europejskie (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-26 Komunikacja międzykulturowa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-27 Public relations (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGB-28 Praktyka biznesowa (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-19 Psychologia (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-20 Pedagogika (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-21 Dydaktyka (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-22 Emisja głosu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-23 Prawo oświatowe (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-24 Komunikacja społeczna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-25 Praktyka-moduł 2 (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGN-26 Praktyka-moduł 3 (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-19 Lingwistyka tekstu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-20 Stylistyka praktyczna (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-21 Preparacja translatorska (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-22 Translatoryka i edycja tekstu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-23 Translatoryka tekstu artystycznego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-24 Analiza przekładu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-25 Lingworealioznawstwo (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-26 Gramatyka opisowa języka polskiego (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-27 Język biznesu (2014-2017).pdf  Download 
2014-2017 FGT-28 Praktyka instytucjonalna (2014-2017).pdf  Download 
2015-2018 FG-10a Seminarium licencjackie-językoznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-10b Seminarium licencjackie-literaturoznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-11 Wychowanie fizyczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-12 Technologia informacyjna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-13 Pomoc przedlekarska (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-14 Encyklopedia prawa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-15 Przysposobienie biblioteczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-16 Szkolenie BHP z elementami ergonomii (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-1a PNJN-mówienie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-1b PNJN-słuchanie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-1c PNJN-czytanie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-1d PNJN-pisanie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-1e PNJN-gramatyka praktyczna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-2a PNJangielski (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-2b PNJczeski (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-2c PNJrosyjski (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-3 Historia literatury niemieckojęzycznej (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-4 Gramatyka opisowa języka niemieckiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-5a Realioznawstwo niemieckiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-5b Realioznawstwo niemieckiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-6 Praktyczne aspekty językoznawstwa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-7 Praktyczne aspekty literaturoznawstwa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-8 Historia języka niemieckiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FG-9 Gramatyka kontrastywna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-17 Etyka biznesu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-18 Translatoryczne kręgi tematyczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-19 Korespondencja służbowa i handlowa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-20 Preparacja translatorska (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-21 Translatoryka i edycja tekstu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-22 Język administracji i biznesu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-23 Terminologia ekonomiczna i prawnicza (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-24 Przedsiębiorczość i projekty europejskie (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-25 Komunikacja międzykulturowa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-26 Public relations (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-27 Techniki samokształcenia (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGB-28 Praktyka biznesowa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-17 Psychologia (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-18 Pedagogika (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-19 Dydaktyka (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-20 Emisja głosu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-21 Komputer w pracy nauczyciela (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-22 Prawo oświatowe (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-23 Komunikacja społeczna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-24 Praktyka-moduł 2 (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGN-25 Praktyka-moduł 3 (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-17 Translatoryczne kręgi tematyczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-18 Stylistyka praktyczna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-19 Preparacja translatorska (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-20 Translatoryka i edycja tekstu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-21 Translatoryka tekstu artystycznego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-22 Analiza przekładu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-23 Lingworealioznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-24 Gramatyka opisowa języka polskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-25 Język administracji i biznesu (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-26 Techniki samokształcenia (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FGT-27 Praktyka instytucjonalna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 Programy studiow PWSZ w Raciborzu - filologia germańska 2015-2018.pdf  Download 
2016-2019 2016-2019 filologia germańska.xls  Download 
2019-2022 F-10fg.doc  Download 
2019-2022 F-11 fg.docx  Download 
2019-2022 F-15fg.doc  Download 
2019-2022 F-1fg.doc  Download 
2019-2022 F-2c.fg.doc  Download 
2019-2022 F-2fg.doc  Download 
2019-2022 F-3fg.doc  Download 
2019-2022 F-4fg.docx  Download 
2019-2022 F-5fg.doc  Download 
2019-2022 F-6fg.fg  Download 
2019-2022 F-7fg.docx  Download 
2019-2022 F-8fg.docx  Download 
2019-2022 F-9fg.doc  Download 
2019-2022 FB-18fg.docx  Download 
2019-2022 FB-19fg.doc  Download 
2019-2022 FB-20fg.doc  Download 
2019-2022 FB-21fg.docx  Download 
2019-2022 FB-23fg.docx  Download 
2019-2022 FB-24fg.doc  Download 
2019-2022 FB-26fg.doc  Download 
2019-2022 FN-18fg.doc  Download 
2019-2022 FN-19fg.doc  Download 
2019-2022 FN-20fg.doc  Download 
2019-2022 FN-23fg.doc  Download 
2019-2022 FO-18fg.doc  Download 
2019-2022 FO-19fg.docx  Download 
2019-2022 FO-20fg.doc  Download 
2019-2022 FO-21fg.doc  Download 
2019-2022 FO-22fg.doc  Download 
2019-2022 FO-23fg.doc  Download 
2019-2022 FT-18fg.docx  Download 
2019-2022 FT-19fg.docx  Download 
2019-2022 FT-20fg.docx  Download 
2019-2022 FT-21fg.doc  Download 
2019-2022 FT-22fg.doc  Download 
2019-2022 FT-23fg.doc  Download 
2019-2022 FT-25fg.docx  Download 
2019-2022 FT-26fg.doc  Download 

 

Filologia czeska

FileAction
2015-2018 FSC-1 PNJCZ (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-10 Wstęp do językoznawstwa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-11 Wstep do literaturoznawstwa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-12 Historia języka czeskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-13 Gramatyka kontrastywna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-14 Gramatyka opisowa języka polskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-15a Literatura powszechna angielskiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-15b Literatura powszechna niemieckiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-15c Literatura powszechna romańskiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-15d Literatura powszechna słowiańskiego obszaru językowego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-16 Glottodydaktyka (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-17a Seminarium licencjackie - językoznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-17b Seminarium licencjackie - literaturoznawstwo (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-18 Wychowanie fizyczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-19 Technologia informacyjna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-2 Podstawy języka czeskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-20 Pomoc przedlekarska (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-21 Przysposobienie biblioteczne (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-22 Szkolenie BHP z elementami ergonomii (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-23 Leksykologia i leksykografia (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-24 Stylistyka praktyczna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-25 Translatoryka ogólna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-26 Translatoryka tekstów użytkowych-język biznesu i ekonomii (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-27 Translatoryka tekstów użytkowych-język prawa i język techniczny (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-28 Translatoryka tekstu artystycznego (2014-2017).pdf  Download 
2015-2018 FSC-29 Wykład fakultatywny (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-3 Podstawy języka rosyjskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-30 Encyklopedia prawa (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-31 Praktyka filologiczna (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-4a PNJniemiecki (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-4b PNJangielski (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-4c PNJrosyjski (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-5 Historia literatury czeskiej (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-6 Gramatyka opisowa języka czeskiego (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-7 Historia Czech (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-8 Kultura Czech (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 FSC-9 Realioznawstwo Czech (2015-2018).pdf  Download 
2015-2018 Programy studiow PWSZ w Raciborzu - filologia słowiańska 2015-2018.pdf  Download 
2016-2019 2016-2019 filologia czeska.xls  Download 
2016-2019 FC-1.pdf  Download 
2016-2019 FC-12.pdf  Download 
2016-2019 FC-13.pdf  Download 
2016-2019 FC-19.pdf  Download 
2016-2019 FC-2.pdf  Download 
2016-2019 FC-5.pdf  Download 
2016-2019 FC-6.pdf  Download 
2016-2019 FC-8.pdf  Download 
2016-2019 FC-9.pdf  Download 
2016-2019 FCM-22.pdf  Download 
2016-2019 FCM-31.pdf  Download 
2016-2019 FCM-32.pdf  Download 
2016-2019 FCM-33.pdf  Download 
2016-2019 FCT-22.pdf  Download 
2016-2019 FCT-24.pdf  Download 
2016-2019 FCT-25.pdf  Download 
2016-2019 FCT-31.pdf  Download 
2019-2020 J-10fc.doc  Download 
2019-2020 J-11fc.doc  Download 
2019-2020 J-15fc.doc  Download 
2019-2020 J-1fc.doc  Download 
2019-2020 J-2a.fc.doc  Download 
2019-2020 J-2b.fc.doc  Download 
2019-2020 J-3fc.doc  Download 
2019-2020 J-4fc.docx  Download 
2019-2020 J-5fc.doc  Download 
2019-2020 J-6fc.doc  Download 
2019-2020 J-7fc.doc  Download 
2019-2020 J-8fc.doc  Download 
2019-2020 J-9fc.doc  Download 
2019-2020 JB-18 fc.docx  Download 
2019-2020 JB-20 fc.doc  Download 
2019-2020 JB-21fc.docx  Download 
2019-2020 JB-26fc.doc  Download 
2019-2020 JO- 18fc.doc  Download 
2019-2020 JO-19 fc.doc  Download 
2019-2020 JO-21fc.doc  Download 
2019-2020 JO-23fc.doc  Download 
2019-2020 JT-18fc.doc  Download 
2019-2020 JT-19fc.doc  Download 
2019-2020 JT-20fc.doc  Download 
2019-2020 JT-21fc.doc  Download 
2019-2020 JT-22 fc.doc  Download 
2019-2020 JT-23fc.doc  Download 
2019-2020 JT-25fc.doc  Download 
2019-2020 JT-26 fc.doc  Download 

 

Język angielski

FileAction
2016-2019 2016-2019 język angielski.xls  Download 
2016-2019 JA-11.pdf  Download 
2016-2019 JA-1a.pdf  Download 
2016-2019 JA-1b.pdf  Download 
2016-2019 JA-1c.pdf  Download 
2016-2019 JA-1d.pdf  Download 
2016-2019 JA-1e.pdf  Download 
2016-2019 JA-2a.pdf  Download 
2016-2019 JA-2b.pdf  Download 
2016-2019 JA-2c.pdf  Download 
2016-2019 JA-3.pdf  Download 
2016-2019 JA-4.pdf  Download 
2016-2019 JA-5.pdf  Download 
2016-2019 JA-6.pdf  Download 
2016-2019 JA-7.pdf  Download 
2016-2019 JA-8a.pdf  Download 
2016-2019 JA-8b.pdf  Download 
2016-2019 JAB-15.pdf  Download 
2016-2019 JAB-16.pdf  Download 
2016-2019 JAB-17.pdf  Download 
2016-2019 JAB-18.pdf  Download 
2016-2019 JAB-19.pdf  Download 
2016-2019 JAB-20.pdf  Download 
2016-2019 JAB-21.pdf  Download 
2016-2019 JAB-22.pdf  Download 
2016-2019 JAB-23.pdf  Download 
2016-2019 JAB-24.pdf  Download 
2016-2019 JAB-25.pdf  Download 
2016-2019 JAB-26.pdf  Download 
2016-2019 JAN-15.pdf  Download 
2016-2019 JAN-16.pdf  Download 
2016-2019 JAN-17.pdf  Download 
2016-2019 JAN-18.pdf  Download 
2016-2019 JAN-19.pdf  Download 
2016-2019 JAN-20.pdf  Download 
2016-2019 JAN-21.pdf  Download 
2016-2019 JAN-22.pdf  Download 
2016-2019 JAN-23.pdf  Download 
2019-2022 J-10ja.docx  Download 
2019-2022 J-11jaj.doc  Download 
2019-2022 J-11jal.doc  Download 
2019-2022 J-15ja.doc  Download 
2019-2022 J-1ja.doc  Download 
2019-2022 J-2b.ja.doc  Download 
2019-2022 J-2c.ja.doc  Download 
2019-2022 J-3ja.doc  Download 
2019-2022 J-4ja.doc  Download 
2019-2022 J-5ja.doc  Download 
2019-2022 J-6ja.fg  Download 
2019-2022 J-7ja.docx  Download 
2019-2022 J-8ja.doc  Download 
2019-2022 J-9ja.doc  Download 
2019-2022 JB-18ja.doc  Download 
2019-2022 JB-26ja.doc  Download 
2019-2022 JN-18ja.doc  Download 
2019-2022 JN-19.ja.doc  Download 
2019-2022 JN-20ja.doc  Download 
2019-2022 JN-23ja.doc  Download 
2019-2022 JO-19ja.docx  Download 
2019-2022 JO-20ja.docx  Download 
2019-2022 JO-21ja.doc  Download 
2019-2022 JO-23ja.doc  Download 
2019-2022 JT-18ja.doc  Download 
2019-2022 JT-19ja.doc  Download 
2019-2022 JT-20ja.doc  Download 
2019-2022 JT-21ja.doc  Download 
2019-2022 JT-23ja.doc  Download 
2019-2022 JT-25ja.docx  Download 
2019-2022 JT-26ja.docx  Download 

 

Język niemiecki

FileAction
jn 2016-2019 2016-2019 język niemiecki.xls  Download 
jn 2016-2019 JN-10.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-13.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-1a.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-1b.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-1c.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-1d.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-1e.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-2a.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-3.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-4.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-5.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-6.pdf  Download 
jn 2016-2019 JN-7.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-17.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-18.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-19.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-20.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-24.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-25.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-26.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-27.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNB-28.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-17.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-18.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-19.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-20.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-21.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-22.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-23.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-24.pdf  Download 
jn 2016-2019 JNN-25.pdf  Download 
jn 2019-2022 J-10jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-11 jn.docx  Download 
jn 2019-2022 J-15jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-1jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-2c.jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-2jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-3jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-4jn.docx  Download 
jn 2019-2022 J-5jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-6jn.doc  Download 
jn 2019-2022 J-7jn.docx  Download 
jn 2019-2022 J-8jn.docx  Download 
jn 2019-2022 J-9jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JB-18jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JB-19jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JB-20jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JB-21.jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JB-23jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JB-24jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JB-26jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JN-18jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JN-19jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JN-20jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JN-23jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JO-18jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JO-19jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JO-20jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JO-21jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JO-22jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JO-23jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JT-18jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JT-19jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JT-20jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JT-21jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JT-22jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JT-23jn.doc  Download 
jn 2019-2022 JT-25jn.docx  Download 
jn 2019-2022 JT-26jn.doc  Download 
Skip to content