INSTYTUT STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Struktura

Rok akademicki 2018/2019

 

Zakład Pedagogicznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji:

Kierownik: dr Jolanta Gabzdyl
prof. dr hab. Władysław Łosiak
dr Gabriela Kryk
dr Adam Musioł
dr Ludmiła Nowacka
dr Kornelia Solich
mgr Ewa Świerczek

 


 

Zakład Opieki, Profilaktyki, Terapii i Resocjalizacji:

Kierownik: dr hab. Danuta Raś, prof. nadzw.
dr Beata Fedyn
dr Ilona Gembalczyk
dr Teresa Jemczura
dr Urszula Kalicińska
dr Monika Urbanek
mgr Beata Gawłowska
mgr Zofia Jędorowicz