INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH

DYREKTOR INSTYTUTU STUDIÓW SPOŁECZNYCH
dr Dariusz Chojecki

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU STUDIÓW SPOŁECZNYCH
dr Joanna Wróblewska-Jachna