Zaznacz stronę

INSTYTUT TECHNIKI - Przegląd projektów inżynierskich

Co roku w styczniu w Instytucie Techniki organizowany jest Przegląd Projektów Inżynierskich, ma który zapraszani są przedstawicie firm z którymi współpracujemy. Przemysł w głównej mierze reprezentowany jest prze Zarząd firm oraz kadrę zarządzającą.

W ramach przeglądu studenci ostatniego semestru studiów kierunku Automatyka i Robotyka prezentują rezultaty swojego projektu inżynierskiego. Projekty te są oceniane przed przedstawicieli firm i najwyżej oceniony projekt uzyskuje statut „Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i Robotyka”.

Laureatami oraz wyróżnionymi przez otoczenie biznesowe Raciborskiej Uczelni z ostatnich lat.

 

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i Robotyka 2021 r

 • Laureat
  inż. Łukasz Rzewnicki za projekt “Konwersja napędu na elektryczny w motocyklu”, zrealizowanym pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty
  Wyróżnienia
  inż. Paweł Ciuberek za projekt “Projekt i budowa drukarki 3D” zrealizowanym pod opieką dr inż. Piotra Kalusa
  inż. Mateusz Sokół za projekt “Projekt przecinarki laserowej sterowanej numerycznie o mocy 2,5W” zrealizowanym pod opieką dr hab. inż. Andrzeja Baiera.

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i Robotyka 2020 r

 • Lauretat:
  • inż. Aleksandra Styl za projekt pt.: „Egzoszkielet wspomagający sprawność ruchową osób niepełnosprawnych” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty
 • Wyróżnienia:
  • inż. Kamil Zając za projekt pt.: „Mobilna platforma transportowa do zastosowań przemysłowych” zrealizowany pod opieką prof. dr hab. inż. Gabriela Kosta
  • inż. Sylwester Radziszewski za projekt pt.: „Układ pomiarowy monitorujący parametry podczas lotu paralotnią” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty

 

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i Robotyka 2019 r

 

Laureat

 • inż. Ireneusz Duda za projekt pt.: „Projekt i realizacja makiety inteligentnego budynku ułatwiającego niezależne funkcjonowanie osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim” zrealizowany pod opieką dr inż. Andrzeja Kowolika

Wyróżnienia:

 • inż. Andrzej Dubiel za projekt pt.: „Projekt i wykonanie plotera laserowego” zrealizowany pod opieką dr inż. Grzegorza Gołdy
 • inż. Mateusz Pielczyk za projekt pt.: „Projekt deskorolki elektrycznej przy użyciu platformy Arduino” zrealizowany pod opieką dr inż. Andrzeja Kowolika

 

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i Robotyka 2018 r

 

 • Laureat
  • inż. Adrian Sławik za projekt pt.: „Projekt i realizacja inteligentnej rękawicy tłumaczącej alfabet palcowy” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty
 • Wyróżnienia:
  • inż. Patryk Wieczorek za projekt pt.: „Projekt i wykonanie czujników jakości powietrza podłączonych do internetu” zrealizowany pod opieką dr inz Piotra Kalusa
  • inż. Paweł Tenerowicz za projekt pt.: „Modernizacja tokarki konwencjonalnej z uwzględnieniem sterowania CNC” zrealizowany pod opieką prof. dr hab. inż. Andrzeja Sokołowskiego

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i Robotyka 2017 r

 • Laureat
  • inż. Adam Ziobrowski za projekt pt.: „Projekt i budowa automatycznego inkubatora” realizowany pod opieką dr inż. Piotra Kalusa
 • Wyróżnienia:
  • inż. Sebastian Szreder za projekt pt.: „Projekt i wykonanie układu monitorującego obecność osób starszych samotnie mieszkających” zrealizowany pod opieką dr inż. Tomasza Czyszpaka
  • inż. Mateusz Sekuła za projekt pt.: „Zaprojektowanie manipulatora w systemie CAD i jego wykonanie” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty